Duurzame Energie

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

We maken ons steeds meer zorgen over de klimaatverandering en opwarming van de aarde door de uitstoot van broekasgassen, het verlies van biodiversiteit en het opraken van grondstoffen.

De werkgroep duurzame energie wil voor Midwolde een bijdrage leveren aan de bewustwording van het energieverbruik en het gebruik van duurzame energie stimuleren. Dat doen we door informatie en voorlichting te geven op het gebied van energie besparen en de inzet van duurzame energie zoals zon, wind en hout.

We willen dorpsleden ook actief begeleiden bij de stappen die nodig zijn om een woning energie zuiniger te maken en duurzame energie toe te passen en de kennis en ervaringen op dit gebied met elkaar delen.

Het uitgangspunt van de werkgroep duurzame energie is het concept “Trias Energetica” dat gebruikt wordt bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen en het plaatje hieronder geeft daarbij de 3 stappen weer:

Trias Energetica

Trias Energetica

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming), of het beperken van leidinglengtes van verwarming- en ventilatiesystemen.

 

 

Laatste Energie mededelingen hieronder, en downloads klik hier

Meer berichten...