Reanimatie/AED trainingen Midwolde

Op woensdag 21 februari en dinsdag 13 maart 2018 werden weer ruim 20 leden geïnstrueerd over hoe te handelen bij een ongeval waarbij gereanimeerd moet worden. De avonden starten met een algemene voorlichting door Hans Spa van “Reden een Leven.nl” en Jantje over reanimatie en het gebruik van de AED aan de hand van de…

Houd Midwolde schoon! Bermafval opruimen!

Op Zaterdag 24 maart doen we mee met heel veel Nederlanders om zwerfafval op te ruimen. We gaan er met z’n allen voor zorgen dat de bermen van Midwolde schoon zijn van zwerfvuil; plastic, blik, papier etc.   We starten om 9.00 uur bij Anne en Coby met koffie en iets lekkers; Hoofdstraat 135 Om…

Groeiend animo voor elektrische auto delen in Midwolde

Op zaterdag 24 februari hielden autobedrijf Nienhuis en DuurZSaam Actief Midwolde alweer een 2de test­- en informatiemiddag rond (elektrische) auto’s delen. Inwoners van het dorp waren van harte welkom voor een proefritje en een kopje koffie met meer informatie over de Deelauto Buurt Bundel. Niet aanwezig maar wel belangstelling? Neem voor meer informatie over deze…

Excursie “Wind Warmte Tour” naar Hoogezand op 10 maart 2018

Excursie “Wind en Warmte Tour” naar Hoogezand  op  zaterdag 10 maart 2018.  Precies een jaar na de succesvolle klimaatavond op 14 maart 2017 in Gasterij Inkies, is er goednieuws! Midwolde gaat zelf opgewekte wind en zon delen! We hebben een molenaar en mogelijk een dakeigenaar bereid gevonden een EAZ-windmolen en zonnepanelen te plaatsen. De aanvraag gaat…