.

AED

De Dorpsvereniging Midwolde heeft in 2012 een project gestart om vrijwilligers op te leiden voor een diploma hartreanimatie met behulp van een AED. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Indien nodig, geeft het een elektrische schok. De…

Duurzaam >

De werkgroep DuurZSaam Actief Midwolde is gericht op het organiseren van activiteiten en het nemen van initiatieven met betrekking tot duurzaamheid. Het idee achter duurzaamheid is simpel: de wereld zodanig maken dat alle mensen vandaag én morgen goed kunnen leven en tegelijk de natuurlijke hulpbronnen van het leven in stand houden. Daarbij…

Theehuis

In 1988 wordt de dorpsvereniging eigenaar van Dancing Vredewold. Dit ooit zo befaamde horecabedrijf was sinds 1975 gesloten. In hoogtijdagen was het bekend tot buiten de provincie. Er traden bands op en heel wat paartjes hebben er elkaar gevonden. Na jaren van leegstand ontstonden initiatieven om het pand te kopen…

Over ons

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Midwolde en het stimuleren dan wel het tot stand brengen van activiteiten op maatschappelijk, cultureel, recreatief en ander terrein, voor zover het voor het welzijn van de inwoners van Midwolde nuttig is of kan zijn. Voorts stelt zij zich ten doel het specifieke karakter van het dorp Midwolde met zijn omgeving te bewaren.

Lees meer…

De dorpsvereniging Midwolde is opgericht op 1 november 1979. In 2019 bestaat ze 40 jaar! Bestuur: Bestuur is samengesteld uit dames en heren. Zie pagina Bestuur. Dorpsvisie: De inwoners van Midwolde hebben een visie opgesteld over hoe zijn met hun leefomgeving om willen gaan. Zie pagina Dorpsvisie Duurzaam: Midwolde is op weg…

Laatste nieuws