2e Aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken en Dorpen ( PAW)

De drie MOL-dorpen ( Midwolde, Lettelbert en Oostwold) hebben opnieuw een aanvraag ingediend bij het ministerie om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage PAW. Zoals jullie weten is onze eerste aanvraag helaas niet gehonoreerd.

Met de feedback van diverse kanten hebben we onze aanvraag verder aangescherpt en beter onderbouwd en een tweede poging gedaan.

Deze rijksbijdrage is bedoeld om woningeigenaren financieel te ondersteunen bij het verminderen van aardgasgebruik en CO-2 uitstoot. Voor iedere eigenaar kan dat een bijdrage opleveren van 50% van de investeringen in b.v. isolatie, zonnepanelen, warmtepomp e.d. met. Daarbij is natuurlijk wel een maximum budget beschikbaar.

We verwachten in het vroege voorjaar jullie meer te kunnen berichten.

Download hier: MOL Samenvatting PAW Westerkwartier 20211017 [sl] 2e aanvraag.pdf

Bekijk alle berichten m.b.t. de energietransitie via onze projectpagina.