40e ALV

Dinsdag 29 maart 2022 vond onze 40e ALV plaats. De afgelopen twee jaar was het niet mogelijk een fysieke Algemene Leden Vergadering houden en hebben we gekozen voor een andere vorm.

Nu was het weer als vanouds, het bestuur achter de bestuurstafel  en ruim 40 leden in de zaal.   En een gezellig en zinvol samenzijn met bier en bitterballen als afsluiting. Het was een bijzondere vergadering waarin we veel belangrijke zaken hebben besproken onder leiding van Anne Vogt.

We hebben afscheid genomen van Jos Leber als coördinator onderhoud en verduurzaming van Gasterij Inkies.  Ook Petra de Bruin is gestopt met haar bestuurswerkzaamheden; zij kon niet aanwezig zijn daarom zullen we op een later moment afscheid van haar nemen.

Lilian Steyvers is benoemd tot voorzitter van het bestuur. Ook hebben we Henk Wieland verwelkomt als activiteiten-coördinator.

Er volgt nog een inhoudelijk terugkoppeling van de meest belangrijkste zaken die besproken zijn.

Iedereen alsnog erg bedankt voor de aanwezigheid en bijdrage.

Het nieuwe bestuur per 29 maart 2022:

  • Lilian Steyvers, voorzitter
  • Siska Wieland, penningmeester
  • Roelof Kraak, secretaris
  • Anne Vogt, algemeen lid

Meer over het bestuur op onze bestuurlijke pagina.