60 en 30 km zones in Midwolde

Sinds begin dit jaar zijn we in gesprek met de Provincie over de snelheid van het verkeer op de Pasop. Het resultaat van die gesprekken is dat sinds begin maart halverwege de Pasop de snelheid van het verkeer gemeten wordt m.b.v. een Smiley. Op deze manier kunnen we laten zien aan de Gemeente en de Provincie hoe (te) snel er gereden wordt op de Pasop en worden ook de automobilisten geattendeerd op hun snelheid!

Ook zijn vorige week op ons verzoek twee 60 km zone herhalingsborden geplaatst. We hebben na overleg met de bewoners ook de eerste 60 km stickers op de huisvuilcontainers geplakt en willen dit graag langs de hele Pasop doen. We hebben voldoende stickers beschikbaar.

We hebben begin deze maand ook een prettig overleg gehad met het nieuwe college van B&W en hebben toen ook de 30 km zone in Midwolde besproken. Het ziet er naar uit dat de gemeente tegemoet komt aan de wens uit de buurt door het 30 km bord aan de oostkant van het dorp om de bocht,te plaatsen.