Aankondiging ALV 2023

Op dinsdag 28 maart a.s. is Algemene Ledenvergadering (ALV)gepland. Zet het alvast in de agenda

Ter voorbereiding ontvangen jullie natuurlijk tijdig het bekende Gele Boekje met daarin de uitnodiging, de agenda en verslag van de vorige ALV. Tevens zullen we jullie voorstellen doen voor belangrijke investeringen in het onderhoud en verduurzaming van het Theehuis. De daarvoor ingestelde onderhoudscommissie heeft, ondersteund door adviseurs van de provincie, het bestuur een advies voorgelegd in de vorm van een meerjaren-onderhoudsplan.

Als je over onze voorstellen over investeringen en verduurzaming alvast meer wilt weten zie dan de notulen van de 301e bestuursvergadering, link toevoegen.

Benieuwd wat de laatste jaren allemaal de revue is gepasseerd…lees de notulen.