Aankondiging Jaarvergadering 2022

Beste leden van de dorpsvereniging Midwolde,

In de loop van Maart zal het Gele Boekje van de dorpsvereniging weer bij jullie in de (brieven)bus vallen.

Uitnodiging
Op de achterkant staat de uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering op dinsdag 29 maart 2022 om 20:00 uur, bij Gasterij Inkies te Midwolde afgedrukt.


We zijn enorm blij als bestuur dat we na 2 jaar de vergadering weer fysiek kunnen laten plaats vinden. Schrijf deze datum alvast in jullie agenda!

Zien wij jullie ook?

Bestuur dorpsvereniging Midwolde.