Aanleg P+R Leek gaat van start

Begin juli van dit jaar heeft de raad van de Gemeente Leek ingestemd met het definitief ontwerp van de P+R bij de A7. Er waren toen ook plannen voor het realiseren van een perron op het P+R terrein met een zgn. “uniek object” om op de bus te kunnen wachten. Omdat er in juli nog geen definitief ontwerp beschikbaar was voor het object is toen niet ingestemd met het bouwbudget van €350.000 en heeft de raad het als “niet beslissingsrijp” afgevoerd.

In de maanden voor deze raadsvergadering is er door de dorpsvereniging, gesteund door negen schriftelijke reakties vanuit het dorp, bij de gemeente gepleit voor een lage afscherming van het P+R terrein in de richting van Midwolde om het zicht op de auto’s en de wachtruimte te beperken. Helaas heeft ons voorstel het niet gehaald.

Zo was het …..

Op 17 oktober stond de wachtruimte opnieuw op de agenda van de raadscommissie. Tijdens de bijeenkomst is er vanuit de dorpsvereniging een presentatie gegeven waarin is uitgelegd dat we het “unieke object” niet vinden passen in het landschap. Alle partijen m.u.v. Groen Links vonden het object ook te uitgebreid en hebben het bijbehorende budgetvoorstel daarom afgekeurd. Er komen nu twee luxe nieuwe abri’s van glas met houten banken.

Wij zullen nog uitgenodigd worden om kennis te nemen van de definitieve inrichting van het perron zodra dit ontwerp klaar is.

De aanleg van de P+R
Vanaf deze week wordt begonnen met de aanleg van de P+R. Om de aanleg mogelijk te maken zal de Pasop ten zuiden van de A7 een tijdje afgesloten zijn. De afsluiting duurt tot medio januari. Ook wordt begonnen met de aanleg van de nieuwe busafrit, maar dat heeft geen gevolgen voor de Pasop aan de noordzijde van de A7. De verwachting is dat de P+R ongeveer eind mei 2019 gereed zal zijn.

Je kunt alle ontwikkelingen rond de aanleg van de P+R volgen via www.leek.nl/hov of via een nieuwsbrief. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via: https://www.leek.nl/inwoners-en-ondernemers/nieuwsbrief-hov_3898/.