Aanpassingen hoofdstraat…Doorfietsroute Groningen-Leek

Door gevaarlijke situaties hebben de eerste ongelukjes al plaatsgevonden op de Hoofdstraat. 

Dorpsvereniging Midwolde en Dorpsbelangen Lettelbert hebben een signaal afgegeven bij gemeente Westerkwartier en de Provincie Groningen over de gevaarlijke situaties op de Hoofdstraat als gevolg van het ontbreken van duidelijke belijning, gevaarlijke bermen en weggebruikers die zich niet houden aan maximale snelheden, 30km/uur op de rode wegvlakken en 60km/uur buiten de bebouwde kom.

 

 

 

 

Hierop heeft de Provincie heeft actie ondernomen en er bermpaaltjes geplaatst. Via de gemeente hebben we vernomen dat ze alsnog tijdelijke belijning gaan aanbrengen.

De werkzaamheden aan de nieuw geasfalteerde Hoofdstraat, het aanbrengen van de toplaag en de belijning, waren in eerste instantie opgeschort  tot volgend jaar in verband met de weersomstandigheden.

[Bron foto: www.fietsberaad.nl ] Een straat in Overijssel

Onze project pagina https://www.midwolde.info/doorfietsroute-leek-groningen/ en meer over doorfietsroutes kun je lezen op: