Categorieën
Algemeen

Actie Stop woninginbraken

Actie “Stop Woninginbraken”

De politie heeft begin deze maand in samenwerking met vijf gemeenten in het (noord)westen van de provincie Groningen een inbraakpreventieactie gehouden. Tijdens de actie zijn door gesprekken en zogenaamde witte voetjes inbraakpreventieadviezen gegeven. Dit alles met het doel om de inwoners van de vijf gemeenten te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van een woninginbraak.

In de gemeenten Leek en Marum gingen agenten samen met raadsleden en de loco-burgemeester de straat op In Leek werden woningen aan o.a. De Gorn, De Sluis en in de omgeving van het Molenkanaal bezocht. In Marum vond de actie plaats in de omgeving van de van Ewsumstraat en de carpoolplaatsen nabij de A7. Tijdens de preventieactie werden 60 witte voetjes uitgereikt voor:
– Niet afgesloten achterdeuren en schuurtjes, ook schuurtjes verbonden aan de woning.
– Meerdere niet afgesloten auto’s langs de weg of op het erf
– Niet afgesloten garagedeuren met daarin niet afgesloten fietsen
– Een aantal kleine inklimmogelijkheden door geplaatste containers, opgeslagen bouwmaterialen, schuttingen en aanbouwschuurtjes.

Extra alert tijdens donkere dagen
Als het eerder op de dag donker wordt, neemt het aantal woninginbraken toe. In de periode oktober tot maart zet de politie daarom extra hierop in. In heel Noord-Nederland gaat de politie plaatselijk meer surveilleren, preventieve acties houden, notoire inbrekers extra in de gaten houden en nóg meer energie steken in het opsporen van daders.

Tips
U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt. Kijk op politie.nl bij woninginbraak voor meer informatie en tips om het inbrekers zo lastig mogelijk te maken.