AED project Midwolde – vervolg

Project AED  Midwolde / Pasop

Dit voorjaar hebben zich een 20 tal vrijwilligers gemeld voor een opleiding  hartreanimatie met behulp van een automatische externe defibrillator (AED).
Alle cursisten zijn geslaagd en ontvingen het diploma voor hartreanimatie, een mooi resultaat.

Door een reorganisatie bij de meldkamers werd de uitvoering van het project vertraagd.  Nu is bekend gemaakt dat er in Groningen een stichting in het leven is geroepen om de werking van het project in goede banen te leiden, te weten: Stichting Groningen Hartveilig. Deze stichting (GHV) heeft een hoge ambitie en wil de slagingskans van een reanimatie bij acute hartstilstand in de provincie Groningen sterk verhogen ( van 10-12 naar 50-70%).

GHV wil een dicht netwerk van vrijwilligers realiseren. Indien de 112 melding Reanimatie betreft, worden de betreffende  vrijwilligers door  de meldkamer middels een SMS gealarmeerd en opgeroepen om, in afwachting van een ambulance, een reanimatie op te starten.
GHV gaat de komende jaren zorg dragen voor het operationeel krijgen en houden van dit systeem.
Uitgangspunt daarbij is om overal in de provincie Groningen bij een hartstilstand binnen 6 minuten een vrijwillig hulpverlener ter plaatse te krijgen. Daarmee wordt Groningen één grote 6-minutenzone en dus Hartveilig.

Dit betekent dat wij verder kunnen met het project in Midwolde/Pasop.

De AED’s met buitenkasten zijn nu besteld en worden zo mogelijk in juni geplaatst. Als alles bedrijfsklaar is opgesteld krijgen de deelnemers een mail met het verzoek zich in te schrijven bij GHV. We willen proberen bij het opstarten van het project  nog een korte instructie avond te organiseren, verzorgt door een instructeur van de ambulancedienst.
Voor eventuele vragen kun je terecht bij Johan Wouthuis tel. 517273 of Bert de Boer tel.513204

Voor meer informatie, zie ook de website www.groningenhartveilig.nl