Categorieën
.Project AED

AED project status

reanimatieDe Dorpsvereniging Midwolde heeft in 2012 een project gestart om vrijwilligers op te leiden voor een diploma hartreanimatie met behulp van een AED.

Bij een melding via 112 van een hartstilstand of een ander ongeval is de ambulance vaak niet binnen de cruciale 6 minuten aanwezig. Het doel van de Stichting Groningen Hartveilig (SGH) is om binnen 6 minuten adequate en effectieve hulp van vrijwilligers te bieden zodat de overlevingskans stijgt naar 50 tot 70 %.

 

 Er zijn in ons dorp op 2 plaatsen een AED opgesteld, te weten:

  • Bij Gasterij Het Theehuis , Hoofdstraat 132  9355 TD Midwolde
  • Bij fam. W. de Boer, Pasop 26 9355 TH Midwolde

 Om succesvol te functioneren als hulpverlener bij een hartstilstand moet je het volgende traject doorlopen :

  1. Je laten registreren bij de Stichting Groningen Hartveilig als vrijwilliger, op de site www.groningenhartveilig.nl
  2. Een cursus reanimeren incl. werken met een AED met succes afronden (diploma)
  3. Aanmelden bij de meldkamer via de site www.hartslagnu.nl
  4. Het bijwonen van een voorlichtingsavond van de Stichting Groningen Hartveilig.

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorlopen van het genoemde traject.

Wanneer het traject is doorlopen kan een oproep van de meldkamer middels een sms worden verwacht  De meldkamer kan vragen direct naar het adres van het ongeluk te gaan of er wordt gevraagd om de AED te halen en dan naar het adres van het ongeval te gaan.  Het is dus belangrijk dat omstanders bij de hartstilstand of ongeval direct 112 bellen, de meldkamer roept vervolgens een ambulance op.  Bij aankomst van de ambulance neemt deze de zorg over van de vrijwilligers.  Al deze regels worden uitvoerig uitgelegd op de voorlichtingsavond van de SGH.

Het reanimeren is een heftige bezigheid, laat staan een reanimatie daadwerkelijk bij een slachtoffer. Het is daarom nodig het reanimeren goed onder de knie te krijgen zodat het automatismen worden. Vaak herhalen dus. In ieder geval moet 1 maal per jaar een herhalingscursus worden gevolgd, die wij begin van ieder jaar organiseren in het Theehuis.  De gediplomeerde vrijwilligers krijgen over de data een berichtje.

Ook nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden bij onze secretaris via het contactformulier.

Contactpersoon DV Midwolde: Bert de Boer