AED/Reanimatie trainingen weer goed bezocht in Midwolde

Gedurende twee dinsdag avonden in maart hebben 17 leden van de dorpsvereniging Midwolde een herhalingstraining gehad van Hans Spa van RedEenLeven.nl.

Stil gestaan werd bij de opgedane nieuwe inzichten in Coronatijd en wat dit voor de (burger)hulpverleners bij een mogelijke inzet tot gevolg heeft.

Eén van de inzichten is dat de oude methode van 30 borst kompressies en 2 beademingen niet verkeerd is maar dat wanneer je niet wilt je de beademingen achterwege kan laten. De circulatie op gang houden is vooral heel belangrijk en kan ook al levens reden!

De avond werd begonnen met wat te doen bij aankomst bij een slachtoffer:

Herkennen van circulatiestilstand.

 • Is de omgeving veilig om hulp te verlenen
 • Controleer bewustzijn (Aanspreken en pijnprikkel)
 • 112 bellen bij geen reactie
 • Laat eventueel AED ophalen/klaarleggen
 • Open luchtweg
 • Controleer ademhaling (10 seconden, tellen 21 22 23 t/m 30)

 

 

 

 

 

Ook werd de volgende technieken besproken en getraind:

 • Reanimatie (borstcompressie + beademing)
 • Reanimatie (met AED)
 • Vuile Reanimatie (als bovenstaande maar dan met een open wond)
 • Stabiele zijligging
 • Verstikkingsgevaar

Aan het einde van de avond feliciteerde Hans Spa iedereen met het goed doorlopen van deze training. Hij gaat de aanmelding verzorgen in het systeem van de Europese Reanimatieraad (European Resuscitation Council – ERC).

Via een email worden we geïnformeerd en kunnen we vervolgens ons BLS = Basic Life Support certificaat downloaden, maar ook een digitaal lesboek “Basale reanimatie”. Inloggen kan via https://cosy.erc.edu/nl/login. Wanneer je nog geen toegang hebt staan de gegevens in de email.

Ook zijn we geïnformeerd over de verschillende hulpmiddelen voor en tijdens het reanimeren.

 

Hartslagnu-app, Met de Mijn HartslagNu app kun je reanimatie oproepen ontvangen. Standaard alarmeren wij je via de app op basis van je ingevoerde woon- en werkadres.

https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/hartslagnu-app/

 

 

112NL-app, Iedereen kan de 112NL app gebruiken in noodgevallen. U belt of chat dan met een hulpverlener. De app heeft een chatfunctie die het gesprek vertaalt in uw taal. De app is daarom ook handig voor bijvoorbeeld doven en slechthorenden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/112-app-van-de-overheid

Reanimatie-App is gestopt, De Reanimatie App van de Hartstichting is uit de app-stores gehaald. De app werd te weinig gebruikt en bracht hoge kosten met zich mee.

https://www.hartstichting.nl/help-mee-met-tijd/reanimatie/de-reanimatie-app-stopt

 

EHBO-app, an brandwond tot vergiftiging en van bewusteloosheid tot een kneuzing: met de EHBO-app weet je wat je moet doen bij een noodgeval.

https://www.rodekruis.nl/ehbo/gratis-ehbo-app/

In Midwolde zijn door de dorpsvereniging twee AED’s opgehangen. Kijk voor meer informatie op onze webiste via https://www.midwolde.info/projecten/aed/

Wil jij als lid van de dorpsvereniging ook jaarlijks een Reanimatie/AED training volgen, meld je dan aan bij Henk Wieland via actviteiten@midwolde.info of stuur een WhatsApp naar 06-41423267 en er wordt contact met je opgenomen.