ALV zonder bier en bitterballen

In de laatste week hebben we alle jullie via de mail een zestal voorstellen voorgelegd. Er hebben 36 leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun mening kenbaar te maken. Alle voorstellen zijn met een grote meerderheid overgenomen.  Op het voorstel over het onderhoud is  1 stem tegen uitgebracht en op het voorstel huuraanpassing zijn 3 stemmen tegen uitgebracht. Voor de overige voorstellen was iedereen akkoord.

Er zijn ook een aantal vragen gesteld; deze zullen we individueel beantwoorden.

Hierbij willen we iedereen, die gebruik gemaakt heeft gemaakt van deze stemming, van harte bedanken.  Deze wijze van besluitvorming is natuurlijk niet ideaal, onderlinge discussie en nadere toelichting op details is niet mogelijk. We gaan volgend jaar weer voor een echte vergadering met “ bier en bitterballen”.