Categorieën
Algemeen

Oproep om ingezonden stukken

Aangezien de meeste activiteiten in 2020 zijn geannuleerd is er weinig contact tussen de leden. De meeste contacten beperken zich tot een gesprek “ over de heg” met de buren. We moeten het daar voorlopig nog even mee doen; toch is er, volgens ons, behoefte aan meer contact en verbinding. Dat kunnen we in ieder […]

Categorieën
Algemeen

De Algemene Leden vergadering (ALV)

Vanuit het bestuur zijn we al weer druk bezig om de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor te bereiden. Ook dit jaar zal de ALV helaas niet in een life vergadering plaats kunnen vinden. We gaan het gele boekje wel, zoals vanouds, verspreiden en daarnaast een aantal zaken, waar de leden een besluit over moeten nemen, […]

Categorieën
Algemeen

Vacature in bestuur

Al geruime tijd is de vacature van secretaris in het bestuur niet ingevuld. Op dit moment vervult Roelof zowel de rol van voorzitter als secretaris. Formeel gezien moet het dagelijks bestuur bestaan uit drie functies; penningmeester, secretaris en voorzitter.  We willen graag opnieuw een oproep doen voor belangstellenden voor een functie in het bestuur. Dat kan […]

Categorieën
Algemeen

Standpunt over beleidsplan Begraafplaatsen Westerkwartier

In de vorige nieuwsbrief hebben wij leden de mogelijkheid geboden het bestuur te informeren over hun visie op het begraafplaatsen van de gemeente Westerkwartier. Het ging het bestuur vooral om de optie in de gemeentelijke notitie over uitbreiding van de capaciteit van de begraafplaats in Midwolde. Daar zijn we op tegen. Inwoners van de gemeente […]

Categorieën
Algemeen Midwolde

Begraafplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier

Aan alle leden van Dorpsvereniging Midwolde en alle inwoners van Midwolde en de Pasop, Het bestuur van de dorpsvereniging Midwolde is gevraagd door Gemeente Westerkwartier om een reactie te geven op het Begraafplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier.De gemeente heeft een concept beleidsnotitie Begraafplaatsenbeleid opgesteld en wil graag de visie van inwoners horen op haar plannen. De vraag […]