Kalender

Annuleren activiteiten i.v.m. coronavirus

Beste dorpsgenoten, Ondanks de aangekondigde versoepeling van maatregelen door onze regering op woensdag 6 mei 2020 heeft het bestuur in overleg met de organisatoren van de volgende activiteiten besloten om deze toch niet door te laten gaan. Directe aanleiding is de 1,5 meter maatregel in het kader van de beheersing van het Corona-virus. Het gaat…

Vrijheid 4en5-mei-2020 DVM presentje

Traktatie in vreemde tijd

Vandaag hebben we onze leden van dorpsvereniging Midwolde verrast met een kleine traktatie en enkele hartelijke woorden. Namens het bestuur van de dorpsvereniging en het team van Inkies. Ondanks dat het misschien nu niet altijd zo voelt, geniet toch van je vrijheid. Zorg goed voor jezelf en je naasten!

Bevrijdingsdag 2020 – 75 jaar Vrijheid

Beste dorpsgenoten Ook de viering van Bevrijdingsdag zal dit jaar in een anderhalve-meter sfeer plaats vinden. Dit jaar ook met de speciale viering van 75 jaar Vrijheid.  In het dagelijkse leven is onze bewegingsvrijheid via een intelligente lockdown stevig beperkt maar we leven nog steeds in Vrijheid.  Gelukkig wordt erop allerlei plaatsen nagedacht over de…

Stand van zaken aanvraag Proeftuin Aardgasvrije MOL-dorpen

De MOL-dorpen zijn: Midwolde, Oostwold en LettelbertBegin dit jaar hebben we met vertegenwoordigers van onze buurdorpen, de gemeente en deskundigen op het gebied van energiebesparing meerdere keren om tafel gezeten.  Vanuit dat overleg hebben we op 11 februari jl. met jullie gesproken tijdens één van de “Buurtavonden Toekomstbestendig Energieverbruik” over de mogelijkheid van het indienen…

Dorpsverenigings logo

Beste dorpsgenoten, Nu de regering heeft besloten enkele Corona maatregelen te versoepelen en we weer langzaam kunnen gaan nadenken over het leven na deze crisis vonden wij dit wel een moment om het volgende aan jullie voor te leggen. Tijdens het laatste energie event “Buurtavonden Toekomstbestendig Energieverbruik” is een folder rondgegaan m.b.t. de samenwerking van…