Categorieën
Algemeen Midwolde

Begraafplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier

Aan alle leden van Dorpsvereniging Midwolde en alle inwoners van Midwolde en de Pasop, Het bestuur van de dorpsvereniging Midwolde is gevraagd door Gemeente Westerkwartier om een reactie te geven op het Begraafplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier.De gemeente heeft een concept beleidsnotitie Begraafplaatsenbeleid opgesteld en wil graag de visie van inwoners horen op haar plannen. De vraag […]

Categorieën
Algemeen

202.

Namens dorpsvereniging Midwolde!

Categorieën
Algemeen

Het wel en wee van de houtsingels in Midwolde

Inleiding Begin 2020 waren er plannen om aandacht te besteden aan de boomplantdag. Het idee was om te bekijken of dit kon met een aanplant c.q.  aanvulling van singels in Midwolde. In ons overleg met Landschapsbeheer Groningen kregen we te horen, dat er net een regeling startte met gratis aanleg van singels, inclusief afrastering. Besloten […]

Categorieën
.Project Energietransitie

Geen rijksbijdrage proeftuin

Een paar dagen geleden zijn we gebeld door de gemeente en geïnformeerd over het feit dat het ministerie onze aanvraag voor een rijksbijdrage om de drie MOL-dorpen als proeftuin aardgasvrije dorpen en wijken ( PAW: Programma Aardgasvrije Wijken) aardgasvrij te maken, heeft afgewezen.  Dit is natuurlijk heel erg jammer. We wachten nog op de onderbouwing […]

Categorieën
Algemeen Dusseldorp Midwolde

Gemeente koopt het bedrijfsterrein Hoofdstraat 101 Midwolde

Vorige week heeft de Gemeente Westerkwartier ons geïnformeerd over haar voornemen om het bedrijfsterrein aan de Hoofdstraat 101, beter bekend als het voormalig Jager-terrein, te kopen. Het college zal haar voornemen begin november voorleggen aan de gemeenteraad. Gezien de betrokkenheid van de raadsfracties zal dit voorstel zeker door de raad worden overgenomen. De gemeente heeft […]