Begraafplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier

Aan alle leden van Dorpsvereniging Midwolde en alle inwoners van Midwolde en de Pasop,

Het bestuur van de dorpsvereniging Midwolde is gevraagd door Gemeente Westerkwartier om een reactie te geven op het Begraafplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier.
De gemeente heeft een concept beleidsnotitie Begraafplaatsenbeleid opgesteld en wil graag de visie van inwoners horen op haar plannen.

De vraag die ons gesteld is:

“Om te komen tot nieuw beleid voor onze begraafplaatsen hebben we in deze notitie conceptvoorstellen opgenomen voor een aantal onderwerpen van dit beleid. Voordat we deze voorstellen definitief maken, willen we graag weten of hiervoor draagvlak is.

We sturen deze notitie daarom eerst voor een reactie naar betrokken uitvaartondernemers, uitvaartverenigingen, vrijwilligersgroepen van de begraafplaatsen en plaatselijke verenigingen van dorpsbelangen. Daarnaast publiceren we de notitie, zodat inwoners de gelegenheid krijgen hierop te reageren. We willen zo komen tot een breed gedragen beleid voor onze begraafplaatsen. Een beleid dat tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van onze inwoners, de betrokken uitvaartverzorgers, -verenigingen en vrijwilligers.

Geertje Dijkstra-Jacobi,
wethouder Beheer openbare ruimte”

Klik op de foto om naar GoogleMaps te gaan.

Jullie reactie over het voorgenomen beleid

Het bestuur vraagt jullie hierbij om een reactie op de voorstellen in deze beleidsnotitie “Begraafplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier 2021.pdf”. Deze is te lezen is via website van de gemeente Westerkwartier (link) door te volgende bestanden te downloaden:
– “Begraafplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier 2021.pdf”704.KB
– “Inventarisatie gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Westerkwartier.pdf” 5,5MB. In hoofdstuk 8. Begraafplaats Midwolde, bladzijde 34 is een inventarisatie van de begraafplaats van Midwolde te lezen.

Eerdere afspraken

Een paar jaar geleden zijn we ook als bestuur betrokken geweest bij het toenmalige voornemen van de gemeente om de begraafplaats uit te breiden. Een tweetal van onze leden, Anne Jelle Schilstra en Bert Boekhold, hebben destijds, namens de dorpsvereniging, met de gemeente Leek afspraken gemaakt over de begraafplaats in Midwolde.

Omdat er in de nieuwe beleidsnotitie opnieuw een optie is opgenomen voor eventuele uitbreiding van de begraafplaats in Midwolde (in de rest van de gemeente zou voldoende capaciteit zijn en geen uitbreiding nodig zijn) heeft het bestuur beide leden gevraagd om advies. In bijgaande brief van beide leden, zie hieronder treffen jullie een standpunt aan dat volledig door het bestuur wordt onderschreven.

Standpunt: “Brief Anne Jelle Schilstra en Bert Boekhold Begraafplaats Midwolde.pdf” (link)

Jullie reactie over het bestuurlijke standpunt

Graag horen we van jullie of jullie ons standpunt kunnen onderschrijven. Ook opmerkingen op andere voorstellen uit het concept-beleidsplan zijn natuurlijk zeer welkom en zullen we meenemen in onze reactie naar de gemeente.

Als je vóór 25 januari wilt reageren via secretaris@midwolde.info, dan zullen wij op basis van jullie input vóór 31 januari 2021 vanuit het bestuur bij de gemeente Westerkwartier ons standpunt kenbaar maken.

Alvast onze dank voor je reactie.
Namens bestuur,

Roelof Kraak, voorzitter.