Bestuurswisseling in 2017, gezocht vrijwilligers v/m

vrijwilligers-gezocht

Beste leden

Voor de zomer heb ik intern in het dorpsbestuur en nadien publiekelijk kenbaar gemaakt dat ik vanaf maart 2017, tijdens de algemene ledenvergadering, zal aftreden als voorzitter en bestuurslid.
De simpele reden is schromelijk tijdgebrek.

voorzitter-gezocht-vrijwilligerVolgens onze statuten wordt  een voorzitter op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene ledenvergadering.

We hebben een aantal mensen in het dorp gesproken die te kennen hebben gegeven open te staan voor deze rol. Maar dat is alleen op basis van onze persoonlijke contacten. We willen echter iedereen de kans geven zich aan te melden voor deze rol. Wie hiervoor voelt, wil ik dan ook graag vragen om dit via de secretaris van het bestuur Jos Leber (leber.jos@gmail.com) kenbaar te maken.

Naast de rol van voorzitter van het dorpsbestuur komen er nog twee rollen beschikbaar.

secretaris-gezocht-vrijwilligerDe eerste betreft die van Secretaris. Deze rol wordt nu tijdelijk vervult door Jos Leber sinds het aftreden van Johan Wouthuis. Jos blijft wel aan als bestuurslid. Hij heeft alle bouw- en overige zaken rondom ons pand waarin Gasterij Inkies opereert in portefeuille naast een aantal andere dossiers. De rol van Secretaris is ook een formele rol want alleen de penningmeester, secretaris en voorzitter zijn tekeningbevoegd om verplichtingen namens het bestuur aan te gaan.

activiteiten-coordinator-gezocht-vrijwilliger

Daarnaast zal ook Ingrid Duiker aftreden als bestuurslid. Zij vervult nu de rol van activiteiten coördinator binnen het bestuur. Het betekent dat leden voor nieuwe initiatieven bij haar aan kunnen kloppen en een aantal activiteiten die ieder jaar terugkomen zoals de dorps BBQ en nieuwjaarsborrel worden mede door haar geïnitieerd.

 

Vrijwilliger worden

Maar waarom zou iemand dit willen?

vrijwilligers-gezochtHet bestuurswerk is vrijwilligerswerk. Je raakt direct betrokken bij het wel en wee in het dorp en je leert veel mensen in je eigen leefomgeving op gemakkelijke wijze kennen. Het legt natuurlijk ook een beslag op je tijd. Gemiddeld eens in de 6 – 8 weken vergaderen en tussentijds via email, telefoon en andere zaken de voortgang van onderhanden activiteiten bewaken en uitvoeren. Het tijdsbeslag valt afhankelijk van de rol mee. Een 1-2 uur iedere week is een mooie richtlijn. Af- en toe meer maar er zijn ook periodes waarin er minder aandacht aan besteed hoeft te worden.

Algemene ledenvergadering

We hebben nog vier maanden te gaan tot de volgende algemene ledenvergadering in maart. Dat lijkt nog ver weg maar we willen dit zorgvuldig doen, door er de tijd voor te nemen. Dat betekent dat we eenieder die geïnteresseerd is in één of wellicht meerdere van deze rollen, willen oproepen om dit kenbaar te maken voor 15 december en te laten weten aan het bestuur.

Wij staan graag beschikbaar om vragen te beantwoorden van mensen die zich eerst verder willen verdiepen. We maken hier graag tijd voor vrij zodat iedereen die zich aanmeldt een goed beeld heeft wat van iedere rol gevraagd wordt.

Notulen

Ook de notulen van de bestuursvergaderingen die je op de website kunt vinden geven bij  https://www.midwolde.info/notulen/  een goed beeld van wat er zoal speelt in onze vereniging.

We zijn erg benieuwd naar het enthousiasme in het dorp voor het oppakken van een mooie vrijwilligersrol in je eigen leefomgeving.

Met vriendelijke groet,

Geert Kruiter

DV-Midwolde

Voorzitter