Bijentuin in Midwolde officiëel geopend

Midwolde heropening d'Olle Tuun - RTVZulthe

[bron: foto RTVZulthe]

Zaterdagmiddag 20 maart 2021 is het nieuwe bord in de d’Olle Tuun onthuld.
In aanwezigheid van twee bestuursleden van Stichting Dijk-Weering Fonds en José de Boer-Niewöhner. Het bord is onthuld door Paul Tammeling en voorzittter Roelof Kraak van de dorpsvereniging. Daarmee is de heringerichte tuin geopend.
 
Meer over d’Olle Tuun vind je hier.
 
[bron: InfoLeek.nl]
Op 15 oktober 2020 is gestart met de bij-vriendelijke inrichting van d’Olle Tuun in Midwolde. Dit is nu afgerond, de eerste krokussen en sneeuwklokjes bloeien inmiddels.
 
In d’Olle Tuun vinden wilde bijen en honingbijen van het vroege voorjaar tot het late najaar stuifmeel en nectar. Om dat te bereiken is er een stuk afgeplagd en ingezaaid met een inheems kruidenmengsel. Ook zijn er verschillende fruitbomen, bessenstruiken en struweel gepland. Dit alles voor voedselvoorziening van de bijen. Voor nestelgelegenheid wordt gezorgd middels een bijenhotel en een hoop leemhoudend zand.