Categorieën
Algemeen Energietransitie

Start Transitievisie Warmte Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier is bezig met het opstellen van een Transitievisie Warmte. Deze week heeft de startbijeenkomst Transitievisie Warmte plaats gevonden met vertegenwoordigers van dorpsverenigingen, belangenverenigingen, energie coöperaties e.d. In deze startbijeenkomst heeft de gemeente geschetst welke stappen zij gaat zetten om tot deze visie en uitvoeringsplannen te komen. Voor de details verwijzen we naar bijgaande […]

Categorieën
Algemeen

Herinrichting terrein Dusseldorp/Hoofdstraat 101-1

De gemeente heeft in een persbericht inwoners gevraagd suggesties te doen voor de herinrichting van het terrein Hoofdstraat 101-1, het voormalige Dusseldorp-terrein Het bestuur van de dorpsvereniging heeft al eerder, samen met de Kerngroep Nienoordsrand , aangegeven dat twee zaken van groot belang zijn; geen last meer van verkeer te willen hebben, maar ook niet […]

Categorieën
Algemeen

Prijs Bewust Wonen gewonnen

Tot onze grote verrassing heeft de gemeente Westerkwartier, i.s.m. Woningstichtingen Wierden en Borgen en Wold &Waard, en het Huurdersplatform Westerkwartier ons de prijs Bewust Wonen Westerkwartier toegekend. Op 15 april heeft wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi ons een waardecheque van € 5000,= uitgereikt. Er zijn 40 aanvragen vanuit de gemeente ingediend voor deze prijs maar de aanbiedere […]

Categorieën
Activiteiten DuurZSaam Actief

Paaspubquiz geslaagd!

Met circa 25 deelnemers doorliepen we op Tweede Paasdag de eerste editie van de ‘Vrolijke Paaspubquiz’! Goed voorzien van een hapje en een drankje met hier en daar bediening:) ging iedereen er eens goed voor zitten. Quizmaster Alina Kunnen beet het spits af met een duidelijke uitleg en heette iedereen van harte welkom. Vervolgens kon […]

Categorieën
Algemeen

ALV zonder bier en bitterballen

In de laatste week hebben we alle jullie via de mail een zestal voorstellen voorgelegd. Er hebben 36 leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun mening kenbaar te maken. Alle voorstellen zijn met een grote meerderheid overgenomen.  Op het voorstel over het onderhoud is  1 stem tegen uitgebracht en op het voorstel huuraanpassing zijn […]