Stand van zaken Dusseldorp (Jager)

Bij de vorige jaarvergadering konden we berichten dat er gesprekken gaande waren tussen de directie van het bedrijf, de provincie, gemeente Leek en vertegenwoordigers van de omwonenden en van de omliggende bedrijven. Het doel was toen nog om na te gaan of het bedrijf zodanige maatregelen kon en wilde treffen dat het overlast probleem daarmee opgelost…