Gemeente koopt het bedrijfsterrein Hoofdstraat 101 Midwolde

Vorige week heeft de Gemeente Westerkwartier ons geïnformeerd over haar voornemen om het bedrijfsterrein aan de Hoofdstraat 101, beter bekend als het voormalig Jager-terrein, te kopen. Het college zal haar voornemen begin november voorleggen aan de gemeenteraad. Gezien de betrokkenheid van de raadsfracties zal dit voorstel zeker door de raad…

lees meer

Stand van zaken Dusseldorp (Jager)

Bij de vorige jaarvergadering konden we berichten dat er gesprekken gaande waren tussen de directie van het bedrijf, de provincie, gemeente Leek en vertegenwoordigers van de omwonenden en van de omliggende bedrijven. Het doel was toen nog om na te gaan of het bedrijf zodanige maatregelen kon en wilde treffen dat…

lees meer