P+R Leek nieuw ontwerp 2017

Inloopavond P+R HOV-Leek

Beste dorpsgenoten, Woensdag 11 april a.s. is er in het Gemeentehuis van Leek een inloopbijeenkomst over de plannen voor de nieuwe P+R parkeerplaats bij de A7. Deze bijeenkomst is ook in regionale bladen aangekondigd en een groot aantal inwoners van Midwolde (Hoofdstraat en Pasop) heeft er ook al een brief over gekregen. Desondanks vragen we …

P+R Leek nieuw ontwerp 2017

Goed nieuws over de P+R

Zoals wij in maart in het gele boekje al hebben gemeld heeft de Gemeente Leek samen met de Provincie gekeken naar een alternatieve plek voor de aanleg van de P+R, die in de wandelgangen de compacte variant is genoemd. Voorstel Het oude voorstel, waarbij in 2 fasen van elk 100 auto’s ook het landschap zelf…

P+R

Stand project HOV-Leek – Realisatiefase

De gemeenteraad van Leek heeft op 1 april 2015 ingestemd met het rapport Hoogwaardig Openbaar Vervoer(HOV) Leek.  Het pakket omvat maatregelen op 19 verschillende locaties in de gemeente Leek, varieërend van het verbeteren van de kwaliteit van de bushaltes tot de aanleg van een nieuwe afrit voor de bus vanaf de A7, vanuit de richting…

P+R

Stand project HOV-Leek

Het bestuur van dorpsvereniging Midwolde heeft met betrekking tot de aanpassingen in de N372 en een P+R bij de A7, actief meegedacht en ingesproken om inzicht te krijgen in de omvang en impact van dit project, ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek’. Hieronder een gedeelte van de email welke wij als één van de belangstellenden ontvangen…

Informatieavond Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek en P&R uitbreiding

De provincie Groningen en de gemeente Leek willen de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren. Hiervoor moet langs de route een aantal maatregelen worden genomen.  Men wil ook de bestaande P&R bij de bushalte A7 uitbreiden van 30 naar 200 auto’s. De provincie Groningen en de gemeente Leek organiseren hierover een 3 –tal  informatieavonden waarvan…