Aanpassingen hoofdstraat…Doorfietsroute Groningen-Leek

Door gevaarlijke situaties hebben de eerste ongelukjes al plaatsgevonden op de Hoofdstraat.  Dorpsvereniging Midwolde en Dorpsbelangen Lettelbert hebben een signaal afgegeven bij gemeente Westerkwartier en de Provincie Groningen over de gevaarlijke situaties op de Hoofdstraat als gevolg van het ontbreken van duidelijke belijning, gevaarlijke bermen en weggebruikers die zich niet…

lees meer

Ingekomen bericht van MOL-projectgroep

In een tweetal informatiebijeenkomsten over de rijksbijdrage MOL  is gemeld dat we nog een paar nieuwe leden voor de projectgroep MOL zoeken. Voor Midwolde heeft zowel Roelof Kraak als Ada Kruiter aangegeven hun plek beschikbaar willen stellen. Beide zullen, meer op afstand, betrokken blijven bij dit mooie project. Vanuit Midwolde heeft Jeroen Holtkamp zich…

lees meer

Update doorfietsroute Groningen-Leek

Eind 2021 heeft de klankboordgroep  2 x met de provincie Groningen en gemeente Westerkwartier gebrainstormd over de mogelijkheden voor de inrichting  doorfietsroute tussen Midwolde  en Lettelbert.  Hierover is in december 2021  door een Provincie Groningen een nieuwsbrief uitgebracht. Deze is en alle andere nieuwsbrieven zijn terug te lezen via de…

lees meer