College van B&W digitaal op bezoek

Maandag 11 oktober j. heeft het gemeentebestuur een digitaal bezoek gebracht aan ons dorp. Het betrof een Teams-meeting met het bestuur van de dorpsvereniging en burgemeester en wethouders; dit in het kader van de jaarlijkse dorpenronde van het college.

[Foto bron: www.westerkwartier.nl] Samenstelling B&W

In een prettig en informeel gesprek van 1,5 uur is door ons een schets gegeven van de situatie in ons dorp vanaf de eerste lockdown tot aan de actualiteit van vandaag.

Het college is betrokkenen bij ons wel en wee. We hebben uitvoerig gesproken over alle zaken die ons nu en in de toekomst bezig gaan houden. Van de aanvraag voor een rijksbijdrage om, samen met Lettelbert en Oostwold, huiseigenaren financieel te ondersteunen bij verminderen van CO-2 uitstoot, het voorkomen van de uitbreiding van de begraafplaats in Midwolde tot de aanleg van betere fietsverbindingen tussen Zuidhorn en Leek en tussen Leek en Groningen.
Ook hebben we gesproken over onze inspanningen om bermen, houtsingels en onze erven te behouden en natuurvriendelijk in te richten. Maar we hebben vooral ook onderstreept dat de onderlinge betrokkenheid en verbondenheid veel aandacht vraagt.
Gelukkig kunnen we zo langzamerhand weer allerlei activiteiten gaan organiseren

Aan het einde van het overleg sprak burgemeester Ard van der Tuuk uit veel waardering te hebben voor alle vrijwilligers in ons dorp. Een compliment voor veel leden van onze dorpsvereniging.

Namens het bestuur,

Roelof Kraak