De Algemene Leden vergadering (ALV)

Vanuit het bestuur zijn we al weer druk bezig om de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor te bereiden. Ook dit jaar zal de ALV helaas niet in een life vergadering plaats kunnen vinden. We gaan het gele boekje wel, zoals vanouds, verspreiden en daarnaast een aantal zaken, waar de leden een besluit over moeten nemen, via een stemformulier verspreiden en zo iedereen om een standpunt vragen.

Veel activiteiten zijn afgelopen jaar niet doorgegaan. We vinden het echter, vooral nu we elkaar veel minder treffen, van groot belang dat we elkaar informeren en blijven betrekken. Voor het gele boekje willen we, zoals gebruikelijk, een toelichting geven op het afgelopen jaar. Tevens willen we een vooruitblik geven op prioriteiten, uitgangspunten en activiteiten, voor het jaar 2021.

Conform de statuten moet we in de ALV een aantal zaken ter besluitvorming voorleggen aan de leden. We gaan dit jaar een aantal besluiten voorleggen via een stemformulier met daarop een toelichting per onderwerp waarover gestemd kan worden. Op het stemformulier kan een stem worden uitgebracht maar is er ook ruimte om een standpunt toe te lichten/ dan wel een vraag ter stellen. Het stemformulier zal zowel digitaal via de mail als in fysieke bijlage bij het gele boekje worden verspreidt. Retourneren kan dan ook per mail of per post. Het gele boekje en het stemformulier zullen we rond 20 maart, per mail en per post verspreiden.