De Energiecoöperatie Midwolde gaat van start!

Sneller dan we verwachtten is het zover dat de Energiecoöperatie Midwolde definitief van start kan gaan.

Het wachten was aanvankelijk op toestemming van de Dijk-Weering Stichting voor zonnepanelen op het dak van de twee kleinere schuren bij Meindert Wiersma. Die toestemming kwam er niet. We gaan nu verder met in ieder geval 1 windmolen die in juli geplaatst gaat worden bij de familie Dijkstra, aan de Dijkstreek 3, net ten noorden van de Pasop.

We hebben in korte tijd ruim voldoende deelnemers voor 1 molen, nog net niet genoeg voor twee molens. Als zich tot half juli nog deelnemers melden kan in alsnog een tweede molen eind juli geplaatst worden. Het kan dus ook zijn dat die tweede molen later geplaatst gaat worden. Er is een goede kans op een derde molen op een andere locatie in januari 2019.

Om uitleg te geven over de energiecoöperatie, de molen(s), de locatie(s), de energiemaatschappij “Energie van Ons”, waar we mee in zee gaan en het financiële plaatje organiseren we woensdag 11 juli een avond voor de dorpsbewoners. Nadere informatie daarover volgt nog. Dat is tevens de laatste dag  om je op te kunnen geven voor deelname aan de coöperatie voor een tweede molen in juli.

Aan het moment van plaatsen van de molen eind juli gaan we zeker aandacht besteden. Informatie daarover volgt eveneens.

De Energiecoöperatie Midwolde zal van de deelnemers zijn en niet van de Dorpsvereniging Midwolde en niet van DuurZSaam Actief Midwolde. We hebben een voorlopig bestuur gevormd, bestaande uit:

  • Percy Regensburg (secretaris),
  • Martijn Wiersema (penningmeester) en
  • Anne Vogt (voorzitter).

Zodra de coöperatie is gestart zal via een algemene ledenvergadering een definitief bestuur worden gekozen.

Voor vragen en/of deelname aan de coöperatie kunt u mij mailen (a.vogt@kpnplanet.nl) of bellen (06-208 09 550).

Stap voor stap gaan we richting schone energie!

Anne Vogt

Namens DuurZSaam Actief Midwolde