Categorieën
Algemeen

De veranderingen in de zorg in onze regio.

De verandering in de zorg raakt iedereen…
U hebt misschien al gehoord of gelezen, dat de gemeenten er vanaf 1 januari 2015 extra zorg- en ondersteuningstaken bij krijgen. Taken die het rijk en de provincie overhevelen naar de gemeenten. Het gaat om taken op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Dat biedt kansen. Gemeenten kunnen de ondersteuning dichterbij organiseren, combineren en beter afstemmen op uw persoonlijke situatie. Het uitgangspunt daarbij is eigen kracht: we laten de regie zoveel mogelijk daar waar hij hoort: bij de inwoner en zijn of haar sociale netwerk.

Geleidelijke overgang
Gezien de omvang van de veranderingen is gekozen voor een geleidelijke overgang. Hierdoor merkt u in 2015 waarschijnlijk nog niet zoveel van de veranderingen. Wel zult u merken dat de gemeenten en de zorgaanbieders uw vragen op een andere manier benaderen. Uw eigen mogelijkheden en die van uw eigen netwerk staan daarbij centraal.
Speciale uitgave
Meer weten over de veranderingen in de zorg en ondersteuning in het Westerkwartier? Dinsdag 25 november aanstaande wordt huis-aan-huis een speciale krant met informatie hierover verspreid in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Op de websites van de vier gemeenten vindt u ook meer informatie.