Dinsdag 30 mei was de natuurwandeling rond Midwolde

natuurwandeling rond Midwolde 2017

natuurwandeling rond Midwolde 2017 Het was een mooie avond en onder leiding van René Oosterhuis, vertrokken we met 19 personen vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Via Nienoordslaan en het fietspad langs het Molenkanaal kwamen we in de polder achter de kinderboerderij. Op een kruispunt van twee zandpaden hebben we stil gestaan; er waren bijzonder veel en verschillende vogelgeluiden te horen. Volgens René was dit het meest vogelrijke gebied van Leek.

Met de ondergaande zon liepen we via het brugje bij het Leekster Hoofddiep door de weilanden richting de boerderij van Kooistra, een prachtig gezicht op de skyline van Midwolde.

René gaf uitleg over het beheer van dit gebied met bijzondere natuurwaarden. Zo neemt de veldleeuwerik daar in aantal sterk toe en komen er veel libelles voor, een teken van goed natuurbeheer.

natuurwandeling rond Midwolde 2017Een groot deel van dit gebied wordt door de familie Kooistra bedrijfsmatig gebruikt. Hun Koeien en schapen begrazen deze mooie polder. Ina Kooistra en dochter Minke gaven uitleg over hun bedrijf en hoe natuurwaarden en bedrijfsvoering in goed overleg met het Groninger Landschap kunnen samengaan.

natuurwandeling rond Midwolde 2017Aangekomen bij de familie Kooistra stonden thee, koffie en appelgebak al klaar. Op de strobalen konden we nog even napraten.

René Oosterhuis, van het Groninger Landschap, en de familie Kooistra werden hartelijk bedankt voor de mooie en interessante avond.

Midwolde was weer bijzonder mooi!