De dorpsvereniging Midwolde is opgericht op 1 november 1979. In 2019 bestaat ze 40 jaar!

Bestuur:

Bestuur is samengesteld uit dames en heren. Zie pagina Bestuur.

Dorpsvisie:

De inwoners van Midwolde hebben een visie opgesteld over hoe zijn met hun leefomgeving om willen gaan. Zie pagina Dorpsvisie

Duurzaam:

Midwolde is op weg een Duurzaam dorp te worden. Zie pagina Duurzaam.

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap is op naam. Lid worden kan via pagina Lid Worden

Statuten:

De statuten van de dorpsvereniging zijn notarieel vastgelegd op 7 oktober 1986. Zie pagina Statuten