Duurzaamheid en Energie I

Themavond 13 december 20.00 uur in het Theehuis:

Op 4 augustus jongstleden is op de website van de dorpsvereniging Midwolde een onderzoeksproject naar duurzame energie in Midwolde aangekondigd. Florian Müller doet in opdracht van het bestuur van de dorpsvereniging onderzoek naar duurzame energie waaronder de mogelijkheden van zonnepanelen. Tijdens de Midwolder barbecue hebben velen al kennis met Florian kunnen maken. Het onderzoek is nu klaar voor concretisering.

Hoog nodig tijd voor een update!
In het kader van dit onderzoeksproject duurzame energie nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze interessante avond over duurzaamheid. De avond is georganiseerd door Florian Müller samen met de opgerichte werkgroep duurzame energie. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond is dit ook niet het hoofdthema van de avond. Florian zal wel even kort aangeven waar we nu staan.

Het hoofdthema van de avond is dus breed en gaat over wat duurzaamheid is, welke soorten van duurzame energiebronnen er zijn, hoe we energie op kunnen wekken en vooral hoe we kunnen besparen op energie.

We willen de leden hier in dit stadium graag bij betrekken en van jullie horen wat er leeft, zodat dit ook meegenomen kan worden in het onderzoeksrapport. Daarom zal er aan het einde van de avond een korte enquête worden gehouden om de belangstelling voor dit onderwerp te peilen.

Het voorlopige programma (20.00-22.00 uur):

  1. Inleiding Duurzaam Midwolde door projectgroep

  2. Maarten den Ouden, energie-expert, vertelt over energiegedrag en energiescans

  3. Dirk van Impe, Isolatie-expert, vertelt over isolatie

  4. Margreet Homan, straatambassadrice Kamplaan (Groningen), vertelt hoe mensen in haar straat samen aan het verduurzamen zijn

  5. Peter Breithaupt, mede-initiatiefnemer Grunneger power, vertelt over de drijfveren en het ontstaan van Grunneger power

  6. Florian Müller, onderzoeker duurzame energie en duurzaamheid vertelt over de status van het onderzoek

  7. Uitleg over en invulling enquête

  8. Mogelijkheid tot stellen van vragen en discussie met voltallig panel en discussieleider

Aanmelding voor deze avond is niet verplicht maar wij stellen het op prijs als u even laat weten of u komt via e-mail naar Jos Leber: duurzaam@midwolde-pasop.nl

Ook suggesties of vragen over duurzame energie en duurzaamheid kunt u hier al vast kwijt en stellen wij erg op prijs.