Eindrapport onderzoek duurzaamheid

Op naar een duurzaam Midwolde

Onderzoek in opdracht van dorpsvereniging Midwolde-Pasop door Florian Müller.

Context
Het opbouwen van een duurzame energievoorziening, beter bekend als de energietransitie, is door de impact van energieproductie op het milieu en het snel schaarser worden van de tot nu toe massaal hiertoe ingezette fossiele brandstoffen op dit moment het belangrijkste speerpunt op de verduurzamingsagenda. ….

 

Opdracht
Het is in deze context dat op initiatief van het bestuur van de dorpsvereniging in Midwolde in augustus 2012 een start is gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheden voor dorpsverduurzaming in het dorp Midwolde. De doelstelling was hierbij laten onderzoeken of de grote daken van boeren en bedrijven in het dorp en de daken van particulieren gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Doel is om de gezamenlijk opgewekte stroom en de voordelen daarvan te verdelen over alle deelnemers. In deze opdrachtstelling is een duidelijke fixatie op collectieve inzet van zonne-energie te zien. Omdat het duurzaam inzetten van middelen veel breder gezien kan worden, is in overeenstemming met het bestuur van de dorpsvereniging besloten ook andere vormen van alternatieve energieopwekking evenals energiebesparing in het onderzoek mee te nemen. Dit eindrapport is het resultaat van het onderzoek gedaan van september 2012 tot en met januari 2013. Het tot stand komen ervan is door Groninger duurzaamheidscollectief coöperatie blauwe ogen u.a. ondersteund door het ter beschikking stellen van haar kennis op gebied van verduurzaming, het verzorgen van sprekers en materiaal voor de op 13 december 2012 gehouden informatieavond in het dorp en het beschikbaar stellen van haar faciliteiten in Groningen.

Opzet
Het onderzoek bestond uit drie componenten:
– Literatuuronderzoek
– Gesprekken met experts
– Inventarisatie van Midwolde aan de hand van in januari en februari 2013 gehouden energiescans bij 15 huishoudens en het theehuis te Midwolde.

Op de website kunt u via de volgende link het complete eindrapport door lezen:

Eindrapport-Op_naar_een_duurzaam_Midwolde_def.pdf (1370 downloads )