Gebruik maken van het Theehuis door de Dorpsvereniging, hoe zit dat eigenlijk?

Tijdens de ALV in maart kwamen wat vragen hoe we als Dorpsvereniging gebruik kunnen maken van het Theehuis. Ik heb toen toegezegd dat we hierop terug zouden komen. Omdat er misschien meer mensen de nieuwsbrief lezen dan dat er naar de ALV komen gebruiken we de nieuwsbrief als medium om dit te communiceren. Ook voor nieuwe leden is het goed om hiervan op de hoogte te zijn.

Algemeen

De dorpsvereniging is eigenaar van het Rijksmonument Theehuis. Sinds 2015 verhuren we het Theehuis aan Ingrid van der Woude. Ze exploiteert Inkies, een commercieel horecabedrijf, vanuit het Theehuis. De dorpsvereniging heeft als verhuurder geen invloed op hoe Inkies wordt bestierd.

In het huurcontract zijn destijds verschillende zaken vastgelegd en deze blijven rechtsgeldig. Het huurcontract kunnen we niet ‘zomaar’ beëindigen of veranderen. Dit kan alleen wanneer beide partijen hiermee instemmen of wanneer één van beide partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Een onderdeel van het huurcontract is de huurprijs. Deze is afhankelijk gesteld van de jaaromzet met een vastgestelde ondergrens. Dit betekent dat wanneer de jaaromzet van Inkies onder deze vastgestelde ondergrens is blijft de huurprijs op dat gestelde huurbedrag.

Uitgaven die door de Dorpsvereniging bij inkies worden gemaakt voor b.v. zomer BBQ dragen dus bij aan de omzet van Inkies en vloeien daarmee deels terug naar de kas van de Dorpsvereniging.  Dit geldt natuurlijk ook voor de uitgaven die de individuele leden doen bij Inkies.

De huuropbrengst van Inkies vormt een groot deel van de inkomsten van de Dorpsvereniging. Hierdoor kunnen we diverse activiteiten organiseren en het Theehuis onderhouden.

Afspraken uit het huurcontract voor het gebruik van de Dorpsvereniging.

  • De gymclub en de biljartclub kunnen sinds 2015, de ingang van het huurcontract géén gebruik meer maken van het Theehuis. Dit betekent voor de gymclub dat ze sindsdien in de oude school gymmen en dat de huurkosten door de dorpsvereniging betaald worden. Voor de biljartclub betekent dit dat het biljart van de dorpsvereniging is verhuisd naar het dorpshuis in Lettelbert. De kosten voor de huur van het dorpshuis in Lettelbert worden betaald door de Dorpsvereniging.
  • Wanneer de Dorpsvereniging gebruik wil maken van het Theehuis kan dat alleen in overleg met Ingrid.
  • De Dorpsvereniging kan gratis gebruik maken van de serre van het Theehuis voor kleinere activiteiten. Deze ruimte is geschikt voor maximaal 25 mensen. De kosten van drankjes en hapjes worden wel in rekening gebracht aan de Dorpsvereniging.
    Vorig jaar heeft het bestuur met Ingrid de mondelinge afspraak gemaakt dat, afhankelijk van het type bijeenkomst, het seizoen, etc de activiteit ook kan plaatsvinden in het café.
  • De Dorpsvereniging laat verschillende activiteiten plaatsvinden in het Theehuis. Denk aan de bbq, nieuwjaarsreceptie, ALV en happy hour. Voor deze activiteiten betaalt de Dorpsvereniging geen zaalhuur. We betalen wel voor de consumpties.
  • Wanneer we een nieuwe activiteit organiseren overleggen we altijd eerst of deze activiteit geschikt is om bij Inkies te houden.

In 2018 hebben Ingrid en de Dorpsvereniging een aanvullende afspraak gemaakt over de huur van de ’tussenruimte’.  De minimale omzet van consumpties dient 450,- te zijn anders wordt dit bedrag in rekening gebracht. Deze afspraak is tot stand gekomen nadat er een paar bijeenkomsten waren die minder goed bezocht waren dan vooraf gedacht.