Geen rijksbijdrage proeftuin

Een paar dagen geleden zijn we gebeld door de gemeente en geïnformeerd over het feit dat het ministerie onze aanvraag voor een rijksbijdrage om de drie MOL-dorpen als proeftuin aardgasvrije dorpen en wijken ( PAW: Programma Aardgasvrije Wijken) aardgasvrij te maken, heeft afgewezen.  Dit is natuurlijk heel erg jammer. We wachten nog op de onderbouwing van dit besluit maar vinden het wel van belang om jullie alvast te informeren.

Op maandag 26 oktober heeft de Tweede Kamer een besluit van Minister Ollongren goedgekeurd waarin 19 proeftuinen zijn geaccepteerd. In totaal hebben 71 gemeenten een aanvraag ingediend. Voor de gemeente Groningen is de proeftuin voor de wijk De Wijert goedgekeurd. Voor meer informatie: https://www.aardgasvrijewijken.nl/nieuws/1790291.aspx

Er is door dorpsbewoners, de gemeente en diverse samenwerkende partijen goed samengewerkt en veel tijd geïnvesteerd om dit plan in het vroege voorjaar op tijd in te dienen. Dit moet geen verspilde energie zijn: laten we deze betrokkenheid en creativiteit blijven benutten. De doelstelling om CO2 te reduceren blijft natuurlijk staan.

Op dit moment zijn we ons, met de drie dorpen en de gemeente aan het bezinnen over de wijze waarop we onze plannen op een andere wijze zouden kunnen realiseren. Het blijft immers van belang dat we de regie houden op de energietransitie in onze gemeente en de eigen woonomgeving. Zodra we meer zaken te bespreken hebben laten we jullie zo snel mogelijk weten. Als je wilt reageren op dit bericht; roelof.kraak@midwolde.info.

namens het bestuur,

Roelof Kraak