Gemeente koopt het bedrijfsterrein Hoofdstraat 101 Midwolde

Vorige week heeft de Gemeente Westerkwartier ons geïnformeerd over haar voornemen om het bedrijfsterrein aan de Hoofdstraat 101, beter bekend als het voormalig Jager-terrein, te kopen.

Het college zal haar voornemen begin november voorleggen aan de gemeenteraad. Gezien de betrokkenheid van de raadsfracties zal dit voorstel zeker door de raad worden overgenomen. De gemeente heeft inmiddels dit voornemen ook via persberichten publiekelijk gemaakt.

Dit is voor omwonenden heel goed nieuws. In de afgelopen jaren zijn er, door omwonenden van Nienoordsrand en dorpsvereniging Midwolde, veel juridische procedures gevolgd tegen de eigenaren van dit terrein en de provincie. Deze procedures waren gericht tegen de milieuvergunningen van het gevestigde sloop- en bouwbedrijf. De Raad van State heeft tot vier keer toe de laatste afgegeven vergunning vernietigd. Het bedrijf beëindigde haar activiteiten in februari 2017.

Tot voor kort was er echter geen duidelijkheid over de plannen van de gemeente en de wijze waarop overlast van vrachtverkeer via de rotonde Midwolde voorkomen gaat worden. Dit was de reden dat opnieuw weer een procedure is gestart maar nu tegen de gemeente.

De gemeente heeft aangegeven dat “ze rust wil in dit langdurige dossier”. Tevens zullen omwonenden betrokken worden “bij het nader verkennen van de mogelijkheden dit terrein hoogwaardig te ontwikkelen”.

[bron: GoogleMaps] Klik op de foto voor een vergroting

Als bestuur van de dorpsvereniging zijn we zeer verheugd met deze koerswijziging van de gemeente. Onze inspanningen zullen uiteindelijk toch tot resultaat leiden.

In dit verband willen we met name Henk Smits en Bert de Boer heel erg bedanken voor hun cruciale rol. Zij hebben zich een groot aantal jaren vastgebeten in dit dossier en iedere keer weer, namens de dorpsvereniging Midwolde,  de juist stappen gezet. Nogmaals, klasse en dank voor jullie vasthoudendheid.

Het persbericht van de gemeente Westerkwartier: https://het-westerkwartier.nl/artikel/1130761/b-en-w-westerkwartier-willen-hoofdpijndossier-sluiten-door-bedrijfsterrein-aan-hoofdstraat-in-midwolde-te-kopen.html

Namens het bestuur van de dorpsvereniging Midwolde,

Roelof Kraak, Voorzitter