Goed nieuws over de P+R

P+R Leek nieuw ontwerp 2017

P+RZoals wij in maart in het gele boekje al hebben gemeld heeft de Gemeente Leek samen met de Provincie gekeken naar een alternatieve plek voor de aanleg van de P+R, die in de wandelgangen de compacte variant is genoemd.

Voorstel

Het oude voorstel, waarbij in 2 fasen van elk 100 auto’s ook het landschap zelf bij de entree van Leek zou worden aangetast, lijkt daarmee van de baan. Met bijgaand plaatje krijg je een P+R Leek nieuw ontwerp 2017indruk van hoe de inrichting op de plek, waar nu de huidige 30 parkeerplaatsen zijn, wordt dan de nieuwe P+R aangelegd. In de toegang naar de snelweg A7 komt dan een extra rotonde, die ook toegang geeft tot de Pasop en de P+R.

Meer informatie over de P+R uitwerkingen leest u onze de projectpagina P+R Leek.

Informatie avond

Er is overleg geweest om op korte termijn een informatie avond voor Midwolde te houden, maar omdat over de exacte inrichting zelf,  zoals soort verlichting, open of afgeschermd door een verhoging, groenvoorziening, fietsenstalling etc nog onderwerp van studie is,  hebben we besloten om te wachten tot er meer over bekend is .