Gratis aanleg/herstel van houtsingels in Midwolde van start

[Bron: www.landschapsbeheergroningen.nl]
Help mee ons unieke coulissenlandschap te behouden

[bron: Landschapsbeheer Groningen] Landschapsbeheer Groningen werkt samen met Collectief Groningen West aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. De ambitie is om 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen en/of aan te leggen. Om dit doel te realiseren worden eigenaren gezocht.

Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier is een uniek cultuurlandschap. Naast de grote cultuurhistorische en recreatieve waarde zijn de singels belangrijk voor de biodiversiteit. De laatste decennia is het houtsingellandschap onder druk komen te staan door functieverlies, intensivering van de landbouw en uitbreiding van bebouwing en bedrijventerreinen. Herstel van de singels is van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te bevorderen.

Het project richt zich op verdwenen singels en bestaande singels die kunnen worden verbeterd. Er wordt gestreefd naar gesloten singels met verschillende soorten inheemse bomen en struiken. Dichte en gevarieerde singels versterken het besloten karakter van het gebied en zijn aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. De singels worden voorzien van een raster om aantasting door vee te voorkomen. Zowel bedrijven als particulieren kunnen meedoen.

Informatie:  www.landschapsbeheergroningen.nl en tel. 050-534 51 99

Aanmelden: Lisette Bus, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen. Telefoon 050-5345199 of e-mail l.bus@landschapsbeheergroningen.nl