Happy Hour, Happy Meal plus Happy Meeting

Friday Happy Hour

Friday Happy HourDe laatste vrijdag van de maand organiseert de dorpsvereniging Midwolde aan het begin van de avond, vlak na werktijd, een Happy Hour met aansluitend voor wie dat wil een Happy Meal verzorgd door Gasterij Inkies

In aansluiting op het Happy Meal organiseren we een Happy Meeting om elkaar nog beter te leren kennen.

Het is de bedoeling dat één van de leden van onze vereniging een voordracht houdt over wat hem of haar drijft, boeit en motiveert. Het kan een presentatie zijn over een passie, een hobby of een beroepspraatje. Kortom: voordrachten, presentaties, verhalen, ontboezemingen, “colleges” en improvisaties.

Aanstaande vrijdag 28 oktober doet Harm Nienhuis de toekomst van vervoer en brandstoffen uit de doeken. De titel van de voordracht is: ‘Het nieuwe rijden’

Autobedrijf-Nienhuis-MidwoldeHarm wil graag een presentatie geven over zijn Autobedrijf. Harm: ‘Als speerpunt zal ik de toekomst van de auto zoals wij die nu kennen behandelen en hoe het vervoer in de toekomst er uit zal gaan zien. Een grote ontwikkeling die momenteel plaatsvindt is een auto op afroep (Cars on Demand). Ik zal daarvan de voor- en nadelen op een rij zetten en hoe wij als bedrijf daar een rol in zouden kunnen spelen.’

We hopen op een grote opkomst, zodat de serre bij Ingrid uit haar voegen barst.

Tot vrijdag!

Programma vrijdag 28 oktober:

  • 18.00 – 19.00 uur Happy Hour
  • 19.00 – 20.00 uur Happy Meal
  • 20.00 – 20.15 uur inloop voor belangstellenden die niet meedronken/aten
  • 20.15 – 21.30 uur Happy Meeting voordracht
  • 21.30 uur gezellig napraten…