Happy Hours in 2024

Friday Happy Hour

In 2023 hebben we vier keer een Happy Hour georganiseerd. Dit bleek in een behoefte te voorzien en dus reden om dit ook in 2024 weer te plannen. We hebben besloten om opnieuw twee keer voor de zomer en twee keer na de zomer te plannen.

Zet de eerste twee alvast in je agenda: 2 februari en 5 april.