Hoe kom je van je bladafval af ?

Bladkooien en takkenroute gemeente Leek

Vanaf 20 oktober 2014 worden op diverse locaties in de gemeente Leek weer bladkooien opgesteld, waarin u afgevallen blad (en beslist geen ander tuinafval) kan deponeren. De bladkooien blijven tot medio december 2014 staan. De ingezamelde bladeren worden gecomposteerd bij milieustraatvoorziening De Tweemat in Grootegast.

Alléén voor bladeren
Helaas worden de bladkooien niet altijd gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. In de bladkooien mag u alleen bladafval gooien, geen takken of ander tuinafval. De bladzuiger die de kooien leegt kan alleen blad verwerken. In het afgelopen jaar heeft het misbruik van een bladkooi op enkele plaatsen geleid tot het verwijderen van deze voorziening. Ook dit jaar zal de gemeente dit beleid handhaven. Wij vragen onze inwoners om op te letten of de bladkooien goed worden gebruikt en te melden als iemand dat niet doet. Op die manier kan de gemeente de voorziening handhaven.

Takkenroute
De takkenroute wordt van 24 t/m 28 november 2014 gereden. Maximaal 4 weken vóór de week van de takkenroute mag u de takken al langs de weg leggen. Na 28 november dient u tuinafval thuis te composteren of mee te geven in de groene minicontainer.

Wij hopen op uw medewerking.