Disclaimer

Disclaimer voor www.midwolde.info & sub-domein ‘Prikbord’

Dorpsvereniging Midwolde, hierna te noemen DV Midwolde, verleent u hierbij toegang tot www.midwolde.info en het sub-domein (“de Websites”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere media.

DV Midwolde behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Websites.

Voor het sub-domein ‘Prikbord’ is DV Midwolde geen partij als het gaat om afspraken tussen aanbieders en geïnteresseerden van geplaatste onderwerpen.
DV Midwolde faciliteert alleen de mogelijkheid voor het plaatsen van onderwerpen door gebruikers en het reageren op deze onderwerpen, onder hun eigen naam.

Beperkte aansprakelijkheid

DV Midwolde spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DV Midwolde.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DV Midwolde nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DV Midwolde.

Daar waar DV Midwolde gebruikt heeft gemaakt van teksten/beelden van derden zal een bron verwijzingen aangegeven worden.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DV Midwolde, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Reageren

Het is mogelijk te reageren op berichten waaronder een ‘Reactie-vak’ te zien is. Deze reacties zijn geheel voor rekening van de plaatser: het bestuur van DV Midwolde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor uitspraken van derden. Ook kan de DV Midwolde geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies op deze site.

Bronnen

  1. Beeldbank Groningen – http://www.beeldbankgroningen.nl/ Externe referentie
  2. NL Wikipedia – http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Leek#Midwolde Externe referentie

 

Wilt u toch iets kenbaar maken dan kan dit via het contact formulier.