Informatieavond Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek en P&R uitbreiding

HOVLeek N372-Transferium
Klik om te vergroten

De provincie Groningen en de gemeente Leek willen de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren. Hiervoor moet langs de route een aantal maatregelen worden genomen.  Men wil ook de bestaande P&R bij de bushalte A7 uitbreiden van 30 naar 200 auto’s.

De provincie Groningen en de gemeente Leek organiseren hierover een 3 –tal  informatieavonden waarvan de eerste gaat over het deel A7- rotonde N372/Euroweg (nabij hotel Leek; incl. parallelstructuur) Leek.  Bijgaand plaatje laat zien welke aanpassingen men beoogt.

Omwonenden kunnen hun mening geven over de voorgestelde maatregelen en suggesties doen.  De avond vindt plaats op dinsdag 13 mei 2014 in het gemeentehuis van Leek vanaf 19.30 uur.  De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Binnen het bestuur van de dorpsvereniging Midwolde is hierover gesproken en kwamen de volgende aandachtspunten naar voren die Jos Leber namens het dorpsbestuur de 13e naar voren zal brengen:

  • Mogelijke verlichting op de snelweg zelf t/m de afritten zoals ook bij Westpoort is gedaan (terwijl daar helemaal geen verkeer is)
  • Welk soort verlichting van de P&R zelf; dag en nacht? Bewegingsmelders? Geluidswal met begroeiing er omheen?
  • Voor wie wordt de P&R aangelegd? Is dit voor bewoners van Roden en Leek of voor de bereikbaarheid van de stad Groningen zeker nu de rondweg op de schop gaat. Is het nu een P&R of Transferium?
  • Waarom is er sprake van 4 ha terwijl het maar om een uitbreiding van 30 naar 200 auto’s gaat
  • Verplaatsing van de bushalte bij de rotonde Midwolde

Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden.

Meer informatie is te vinden op www.provinciegroningen.nl/hovleek

Namens het bestuur,
Jos Leber