Ingekomen bericht van MOL-projectgroep

In een tweetal informatiebijeenkomsten over de rijksbijdrage MOL  is gemeld dat we nog een paar nieuwe leden voor de projectgroep MOL zoeken.
Voor Midwolde heeft zowel Roelof Kraak als Ada Kruiter aangegeven hun plek beschikbaar willen stellen. Beide zullen, meer op afstand, betrokken blijven bij dit mooie project.
Vanuit Midwolde heeft Jeroen Holtkamp zich beschikbaar gesteld als vertegenwoordiger van Midwolde in de projectgroep. Daar zijn we heel blij mee. Jeroen is vanaf 5 oktober lid van de projectgroep. Hij is bereikbaar op mobiel 06-16614554 en via mail jeroenh213@hotmail.com.
Voor meer informatie over het MOL-project zie www.westerkwartier.nl/mol-dorpen
Projectteam MOL