Internetsnelheid buitengebied Midwolde

p-InternetSnelheidIn het buitengebied van Midwolde -dat is de Pasop, Traansterweg en Noorderweg- wordt vaak geklaagd over de trage internetverbinding. Om dit eens goed te inventariseren heeft de dorpsvereniging aan alle adressen in het buitengebied gevraagd om gedurende een bepaalde week via internetsnelheidsmeter www.speedtest.nl de downloadsnelheid te meten. De uitkomst was dat op deze adressen de download snelheid ligt tussen 0.4 en 0,7 Mbps (Megabit per seconde). In Nederland is de gangbare internetsnelheid 20 tot 100 Mbps.

De dorpsvereniging heeft een inventarisatie gemaakt van de hoogst behaalde snelheid. U kunt de resultaten bekijken in een rapportje dat u via deze link kunt downloaden.
Midwolde-internetsnelheid.pdf (1513 downloads )

We hebben onderzocht wat de oorzaak is van de trage verbinding en welke mogelijkheden er voor ons zijn om dit te verbeteren. De meeste bewoners zijn verbonden met internet via ADSL. Het internet-signaal wordt getransporteerd door de telefoonkabel die verbonden is met de verdeelkast in Enumatil. Deze kast is aangesloten op de wijkcentrale in Zuidhorn. Al deze verbindingen vinden plaats via koperen kabels. Pas vanaf Zuidhorn wordt het signaal via glasvezel getransporteerd.

De te overbruggen afstand en de kwaliteit van de kabels, die door de jaren heen talloze keren zijn gelast, beperken de internetsnelheid. Dit geld voor alle providers (KPN, XS4All, etc).

Kan de huidige infrastructuur worden verbeterd?

Door bemiddeling van de gemeente Leek hebben we een gesprek gehad met KPN operations. Deze afdeling beslist over investeringen in het netwerk.

In dit gesprek werd bevestigd dat de kast in Enumatil niet “verglaasd” was. Voorafgaand aan het gesprek heeft de technische dienst de huisaansluitingen langs de Pasop doorgemeten en hierin werd bevestigd dat de snelheid er belabberd is. KPN heeft berekend dat het leggen van een glasvezelverbinding tussen de verdeelkast in Enumatil en de wijkcentrale in Zuidhorn ongeveer 200.000 Euro gaat kosten. Maar de huisaansluitingen vanaf de verdeelkast lopen dan nog steeds via koper. KPN schat dat de internetsnelheid bij ons dan ongeveer zal verdubbelen. Maar dit is niet voldoende om de investering te verantwoorden.

De uitkomst van dit gesprek was dat KPN de kast in Enumatil niet gaat verglazen.

Reggefiber

De firma Reggefiber legt glasvezel aan in dichtbebouwde gebieden in Nederland. Voorwaarde is dat minimaal 30% van de adressen een abonnement afsluit bij een van de samenwerkende providers (KPN, XS4All, etc). Vorig jaar is Leek en Tolbert van glasvezel voorzien.

Wederom via bemiddeling van de gemeente Leek hebben we Reggefiber gevraagd om te onderzoeken wat het zou kosten om ook Midwolde van glasvezel te voorzien. We hebben hierbij aangegeven dat we eventueel zelf kunnen zorgen voor het graafwerk vanaf de openbare weg naar de huizen. Reggefiber heeft voorgerekend dat elk adres 2950 Euro moet bijdragen. En bij minder deelname stijgen de kosten navenant. De hoogte van het bedrag ligt met name in de te overbruggen afstand naar het aansluitpunt in Leek

Wij zien dit niet als reële optie.

Zelf glasvezel aanleggen

We zijn benaderd door een aannemersbedrijf voor grond- en kabelwerken die een latente opdracht heeft van KPN om een oude kabel tussen de telefooncentrales in Leek en Zuidhorn te verwijderen.

Deze kabel wordt niet meer gebruikt maar KPN betaalt nog wel precariorechten en ook het koper is tegenwoordig geld waard. Het is dus interessant om de kabel te verwijderen. Echter deze loopt langs de Nienoordslaan en de Pasop grotendeels over particulier terrein. Het aannemersbedrijf is afhankelijk van de medewerking van de grondeigenaren. Die moeten toestemming geven om op hun land/ voortuin/ groentetuin door een graafmachine een geul te graven. Het bedrijf hoopt op goodwill van de grondeigenaren als zij bij het verwijderen van de koperen kabel tegen kostprijs een glasvezel mantelbuis terugleggen. Wellicht zijn dan meer mensen bereid hun erf open te stellen.

Wij vinden dit een moeilijke materie. Allereerst omdat we desondanks niet verwachten dat alle grondeigenaren nu wel zullen meewerken. Er blijven dan stukken traject over waar we niet kunnen komen en moeten omleggen of boren. Hierna ligt er alleen een mantelbuis, waarbij we zelf moeten zorgen dat er glasvezel ingeblazen wordt en zelf een knooppunt moeten aanleggen, bijvoorbeeld vanaf de kruising Pasop/Traansterweg en van daaruit huisaansluitingen aanleggen.

Als dat klaar is moeten we aansluiting zoeken op een bestaand netwerk. Dit zou misschien TenneT kunnen zijn. Deze beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland legt een nieuwe glasvezel verbinding tussen haar schakelstations aan en komt hierbij waarschijnlijk ook langs Enumatil. Bovendien, als de hoogspanningsleiding Burum-Vierverlaten, die de Pasop kruist, wordt opgewaardeerd naar 380KV, dan zal in de bovenste kabel die als bliksemafleider dient een glasvezel lijn worden ingevlochten. Hierop zouden we mogelijk kunnen aankoppelen. TenneT hoopt hiermee goodwill te kweken in de buitengebieden van Nederland, om zo minder weerstand te ondervinden bij de aanleg van nieuwe hoogspanningsleidingen.

Zodra er licht is in onze glasvezel moet er een provider worden gevonden die hierop internet wil aanbieden en waarmee we dan abonnementen kunnen afsluiten. Al met al is dit een gecompliceerd en nogal onzeker project waarbij al van te voren behoorlijke investeringen en inspanningen nodig zijn. Wij zien er hierdoor voorlopig van af.

Internet via de ether: Den Horn Online

In Den Horn bestaat al 10 jaar een particulier initiatief voor plaatselijk breedband internet.

Er is in het dorp een mast geplaatst die een staalverbinding onderhoudt met het universitair rekencentrum in Groningen. Deelnemers in Den Horn en omstreken ontvangen het internet signaal via een kleine antenne op de gevel of op een mast. Ook bewoners in Midwolde kunnen deelnemen. Een voorwaarde is dat er een zichtverbinding gemaakt kan worden naar de antenne in Den Horn. Obstakels zoals bomen en gebouwen moeten worden vermeden. Dit is een goede optie voor met name bewoners aan de noordoost kant van de Pasop.

Het signaal van Den Horn kan via een steunmast worden doorgestuurd naar de overige adressen in onze omgeving die geen rechtstreekse zichtverbinding met de mast van Den Horn kunnen maken.

We hebben gesproken met TenneT om in mast 81 van de hoogspanningslijn Burgum-Vierverlaten ter hoogte van de Pasop enkele antennes te plaatsen.

Dit kan. Het kost ongeveer 1500 Euro masthuur per jaar. Verder moeten we het regelen met de grondeigenaar om er elektriciteit heen te krijgen en een aannemer contracteren om de antenne te plaatsen. Helaas (…) wordt deze mast waarschijnlijk binnen enkele jaren opgeheven als de hoogspanningsleiding wordt opgewaardeerd naar 380 KV en bij de Pasop wordt omgeleid. We mogen de mast dan wel houden van TenneT, maar we zitten niet te wachten op een 30 meter hoog ijzeren bouwsel dat jaarlijks moet worden geïnspecteerd en onderhouden.

We kunnen ook zelf een mast voor de steunzender oprichten. Dit moet dan op een strategische plek zijn waar zo veel mogelijk adressen hun antenne met een zichtverbinding op kunnen richten. Dan zal er hier en daar wellicht een boom moeten wijken. Investering zo’n 10.000 Euro en wat zelfwerkzaamheid.

Internet via satteliet

Internet via de satelliet was eerst alleen mogelijk met eenrichtingsverkeer; downloaden via de satelliet en uploaden via de telefoonlijn. Sinds enkele jaren wordt 2way internet aangeboden via een Astra en een Eutelsat satelliet, met zowel uploaden als downloaden. De geboden snelheid is momenteel maximaal 20 Mbps.

Internet via de satelliet is zeer flexibel; overal in Europa is het signaal te ontvangen. Het enige dat nodig is, is een standaard formaat schotelantenne, een decoderkastje en een abonnement. Het nadeel is een relatief hoge investering van zo’n 500 Euro voor de apparatuur. Maar dat kan gewoon meegenomen worden naar het vakantiehuis, het tweede huis in Frankrijk of de camper.

Om schietspelletjes via internet te spelen is het minder geschikt. Doordat het signaal een lange afstand aflegt duurt het 0.7 seconden nadat je op het knopje “Schiet” heb gedrukt, voordat er wordt afgevuurd. De datalimiet is 20 gigabit per maand.

4G

Binnenkort is ook Groningen gedekt door het 4G netwerk van KPN dat een snelheid tot 50MB aanbiedt. Voor het thuisnetwerk is de datalimiet van 4 Gigabit per maand in veel gevallen een belemmering. De meeste huishoudens hebben dat binnen een week verbruikt. Na het verbruik van de datalimiet valt de snelheid terug naar 64 kbps.

Overzicht

Het overzichtje hieronder geeft een indicatie van de kosten en beperkingen. Gezien de zeer lage snelheid die in het buitengebied van Midwolde wordt gehaald, zijn de kosten hiervoor onevenredig hoog.

Internet via Snelheid datalimiet aansluitkosten prijs per Mbps

ADSL (huidige situatie) 0.5 – – 52 Euro

Reggefiber (niet beschikbaar) 100 – – 0.6 Euro

DenHornonline 20 – 100 1.50 Euro

4G 50 4Gb 1.50 Euro

Satelliet 20 20Gb 500 2,55 Euro

Conclusies

Er is zowel landelijk als provinicaal aandacht voor de slechte internetvoorziening in de buitengewesten. Het wordt erkend dat dit beperkend is voor de leefbaarheid. Denk hierbij aan bedrijven, thuiswerken, thuiszorg, schoolwerk. Wij zien op korte termijn alleen mogelijkheden via de ether. Het initiatief van Den Horn on line verdient navolging.

 

Alexander de Jong, Stieneke van der Wal, Jan Gietema