Jaarvergadering 2017

De jaarvergadering is nog altijd een van de grotere evenementen van de dorpsvereniging. Ik telde zo’n 60 belangstellenden. Een opkomstpercentage die die van de Tweede Kamer verkiezingen evenaart. Met het democratisch gehalte zit het dus wel goed.

De notulen zullen te zijner tijd wel komen, maar hierbij alvast wat hoogtepunten. Toen ik binnenkwam was Jos al druk bezig met de reflecterende huisnummers. Hij had twee dia’s nodig om te laten zien waar de vier schroefgaten zitten. Ik kwam dus niks te vroeg. Wel heb ik de opening van Geert gemist, het fotoverslag van Ingrid van de evenementen, de AED en blijkbaar ook de handtekeningen-actie van Frits.

Jos gaf tevens een bondig overzicht van (snel) internet, de P+R, die zoals het zich nu aandient minder ingrijpend wordt; dus geen groot parkeerterrein met schijnwerpers, een McDonalds en Starbucks. Misschien ideetje voor DuurSZaam Actief: elektrische laadpalen met zonnepanelen? En ook de waterberging werd genoemd met verwijzing naar de informatiedagen. Prima dat de dorpsvereniging hier vinger aan de pols houdt en kan ingrijpen als iets te gek wordt.

Petra werkte ons vlot door de financiële cijfers heen. Iets te vlot volgens een enkeling die haar graag met een aanwijsstok voor het scherm wil zien. Dit jaar geen vragen van gepensioneerde boekhouders die er doorgaans ook nog even een plasje over willen doen – dat had Frits naar eigen zeggen al gedaan bij hoge nood tijdens het rondbrengen van zijn stembiljetten -, maar de zaal vroeg of er voortaan ook een toelichting voor dummies in het gele boekje kan.

Voordat de nieuwe bestuursleden werden voorgesteld kreeg Frits gelegenheid om zijn bezwaar tegen deze procedure toe te lichten. Hij stelt voor om de statuten hierop aan te passen, en met hem 12 andere leden die zijn petitie hebben ondertekend. Later kwam uit de zaal nog een kritisch geluid dat de aanmelding voor nieuwe bestuursleden wat schimmig is. Geert, die als aftredend voorzitter niet over zijn schaduw heen wil regeren heeft dit behendig bij het nieuwe bestuur neergelegd.

Maar wat een verschil met voorgaande jaren toen je nieuwe bestuursleden er bij de haren bij moest trekken. Gerrit wist bijvoorbeeld niet eens dat we hem in het bestuur hadden gezet, ander had hij zeker nee gezegd.

De drie bestuurskandidaten stelden zich voor

Jelle
Roelof
Marten

 

 

 

 

 

 

 

 

en werden met handopsteken in het bestuur gezwaaid.

Wat krijgen zij, samen met Petra, Erik en Jos de komende jaren voor de

stemming bij handopsteken

kiezen? Wellicht de sollicitatieprocedure, inclusief selectierondes, psychologische test en antecedentenonderzoek voor nieuwe bestuursleden. De uitbreiding van de begraafplaats want moeten we straks nadat de brievenbussen uit Midwolde zijn verdwenen, nu ook op onze kist bijplakken voor overige bestemming?

Maar ik kan u zeggen, besturen is de moeite waard en met de royale bon die je na afloop krijgt is het al bijna geen vrijwilligerswerk meer.

uw redacteur, Jan