Jaarvergadering

Gisteravond werd in het Theehuis de jaarvergadering van de dorpsvereniging gehouden. Op enig moment zullen de officiële notulen wel worden gepubliceerd, maar hierbij alvast een sfeerverslag.

Het Theehuis vulde zich met ruim 40 leden; oud-gedienden en nieuwe aanwas. Voor het voltallige bestuur hoefde Klaas maar twee tafeltjes aan elkaar te schuiven.

Bestuur 2018

De aanwezigen clusterden zich al naar gelang van hun achtergrond; her en der langs de muur onopvallend een groepje oud-bestuursleden, helemaal vooraan pal tegenover het bestuur het kritisch gezelschap, achterin DuurzaamActief en in het midden de toekomstige bestuursleden.

Erik leidde de vergadering. Hij wilde expliciet niet voorzitter genoemd worden. Was daarom de voorzittershamer niet aanwezig? Hij jaste de notulen van de vorige vergadering er vlot door. Een enkele vraag werd vakkundig door Jos beantwoord. Natuurlijk kwam het vermaledijde hokje naast de begraafplaats ter sprake.

Het jaarverslag werd op het scherm gepresenteerd. Voor sommigen in veel te kleine lettertjes. Wat opviel was dat er heel veel digitale nieuwsbrieven zijn verstuurd, afgelopen jaar 50 stuks en dat er veel activiteiten zijn geweest. De leden boffen maar. Het Theehuis wordt weer deels rondom geschilderd en een onaangename verassing wachtte ons nog; er is een verzakking met een scheur in het metsel- en pleisterwerk. De gevel is wat scheef komen staan. Maar ja, de toren er tegenover staat zo al eeuwen.

Het P+R gebeuren vergt echte bestuurscapaciteit. We proberen de gemeente in toom te houden en ze te behoeden voor al te grote ambitie. Het zwarte scenario is een OV-Perron met Wifi langs de oprit. Het liefst zien we in plaats daarvan een paar stoeptegels en 2 gele busbordjes van de GADO.

Over Wifi gesproken. Ook het buitengebied van Midwolde doet nu mee op de digitale snelweg (snel rijden deden ze daar al). Peter –hierover later meer- vertelde dat hier onbeperkt 4G wordt aangeboden. Onbeperkt betekent momenteel: onbeperkt dataverkeer zodat je nooit door je bundel bent tijdens House of Cards (uit eigen ervaring; het werkt super). Maar blijkbaar is onbeperkt niet: voor iedereen, want of de 4G routers zijn op of ze moeten een nieuwe mast plaatsen (ook handig voor de Wifi op het perron).

Duurszaam Actief presenteerde de stand van zaken over de opwekking van wind- en zonnestroom en hoe Midwolde daarin een behoorlijk aandeel kan nemen in het Westerkwartier. Er is een aantal molens gepland, weliswaar buiten Midwolde, maar electriciteit stroomt waar het niet gaan kan. Er was wel enige discussie of het geluid van deze molens valt onder gezuis, geruis, lawaai of herrie.

Toen bij agenda punt 5, Petra de financieën ging toelichten zag je de hele voorste rij simultaan de neus in het gele boekje steken. Voor de anderen ging het boven het boekje. Wie weet bijvoorbeeld wat ‘Dotatie voorzieningen’ betekent? Helaas is mijn ega benoemd als kascommissie, zij krijgt nog wat voor de kiezen.

Dan de nieuwe bestuursleden. De huidige formatie met vier leden lijkt mager. Maar met 1 bestuurslid tegenover 10 leden in de jaarvergadering is dat helemaal geen slechte score. Gelukkig zijn er twee nieuwe kandidaten opgestaan; Siska en Peter. Nadat zij zich voorstelden heeft de jaarvergadering hen met applaus welkom geheten in het bestuur. Iedereen blij. We hebben weer 6 bestuursleden. Slechts 1 onder het statutair maximum van 7.

Helaas hielp Erik ons uit de droom. Hij stopt. In zijn afscheidsspeech gaf hij enkele dingen aan die hij voor ons heeft betekend; website/nieuwsbrieven, ledenadministratie/incasso. Hij vergat hierbij heel veel en gelukkig heeft Jos in zijn toespraak Erik hieraan herinnerd.

Erik krijgt bloemmetje voor bewezen diensten.

Alle oud bestuursleden van de dorpsvereniging weten: het bestuur is als Hotel California; there are plenty rooms. You can check out any time you like but you can never leave.  We zien Erik vast terug.

Toen de rondvraag. Ik ben niet volledig want dit zijn geen notulen. Bert waarschuwt ons dat het Jager-terrein opnieuw ontwikkeld wordt. Dat is straks niet geschikt meer voor zware activiteiten zoals puinbreken, maar wel voor verzinkerijen en drumbands. Hij zet zich graag in om namens de dorpsvereniging een voet tussen de deur bij het gemeentehuis te houden. We zijn tenslotte al lang niet meer bij de Raad van State geweest.

Iemand noemde Wikipedia en dat de beschrijving van Midwolde hierin achterhaald is. Ik heb even gekeken en hij heeft gelijk. Hij wordt niet genoemd. Ik zal het aanpassen.

Een oud secretaris kan het niet laten enige aantekeningen te maken

Een moeder vroeg aan haar beide zonen hoe het met het paasvuur is gesteld. De takken liggen er al en de vergunning daar waarschijnlijk onder. Er werd beloofd dat hoe het ook loopt er muziek en bier is. Dus komt allen.

Toen vroeg Harm of de dorpsvereniging zich kan inzetten voor zijn deel-auto project. Er is inmiddels een aantal bewoners die  hier gebruik van maakt. Een App en laadpunten zijn nodig om dit verder te ontwikkelen, maar kosten veel geld.

Iedereen in het dorp wil wel eens Tesla onder de billen, maar er werd terecht opgemerkt dat deze vraag te groot is voor de rondvraag. Dit verdient uitwerking in een businesmodel en wordt dan besproken op een speciale vergadering.

Dat was de vergadering zoals ik het heb geobserveerd. Niet neutraal of volledig. Dat doe ik wel weer als ik Dv over 10 jaar secretaris word.

 

Uw redacteur JG