Categorieën
Algemeen

Ledenvergadering 2014

Op woensdag 19 maart kon in het Theehuis niet alleen gestemd worden voor de gemeentepolitiek, maar gaf het ook onderkomen aan de dorpspolitiek; de jaarvergadering van de dorpsvereniging.

Ledenvergadering 2014
Ledenvergadering 2014

De opkomst was 40 personen en met het zeskoppige bestuur was de zaal goed gevuld. Dat is een teken dat de vereniging leeft in ons dorp en dat het veel mensen aangaat. Dat mag ook wel want er is altijd wat aan de hand. Komt er geen spoorlijn door Midwolde, dan krijgen we wel een transferium en we zijn ook nog niet klaar met Dusseldorp. Maar ook Nienoordslaan, lantaarnpalen en de toiletten in het Theehuis krijgen aandacht.

 

 

Voorzitter Geert Kruiter stond wat langer stil bij de “kwaliteitsimpuls Nienoord”. Hij was met een gemeentewerker langs de gezaagde beuken gelopen om te zien of deze van binnen ook echt ziek waren. Volgens Geert waren veruit de meesten nog goed gezond, maar de gemeentewerker zag dat heel anders.

Het perkje waar burgemeester Hoekstra de Koningslinde heeft geplant wordt opgeknapt. Met financiële steun van de stichting Dijk-Weeringfonds wordt er een aangename plaats gemaakt om op de bus te wachten. Er komt een fraaie boombank en nieuwe beplanting. Voorwaarde voor financiering is dat de uitvoering door het dorp moet worden gedaan. We krijgen nog een oproep van Stieneke van der Wal voor twee uurtjes handen uit de mouwen.

Gerrit Knol, Meindert Wiersma, Jos Leber en José de Boer discusseerden over de nieuw opgerichte gebiedscoöperatie Westerkwartier. Deze coöperatie wil werk maken van ondermeer houtwallen. Gerrit: “Er is geld voor weidevogels die er niet zijn en geen geld voor houtwallen die er wel zijn”. De voorbereiding van de paasactiviteiten zijn begonnen. Naast het paasvuur wordt ook gedacht aan een paasbrunch en een eierloop wedstrijd voor het jonge volkje. De hoofdprijs hiervan is dat de winnaar het paasvuur mag aansteken.

Bij de kwestie Dusseldorp (Jager) is de oplossing nog steeds niet dichtbij. Henk Smits gaf een samenvatting: de provincie heeft er miljoenen voor over om Dusseldorp naar bedrijventerrein Westpoort te verplaatsen. Echter twee miljoen te weinig volgens de sloper. Volgens de Raad van State is er in Midwolde maar één oplossing: overkappen (en dan niet het dorp). Geert Kruiter ligt toe, op een vraag uit de zaal over werkgelegendheid: als het nu niet goed wordt geregeld, dan zit Midwolde voor altijd vast aan geluid, stof en vrachtwagenbewegingen, van ’s morgens zeer vroeg tot ’s avonds laat, 6 dagen per week. 

Het geplande transferium wordt besproken. Het bestuur is kritisch op de plannen en ziet een heel aantal alternatieven. Dichter bij huis; Bert de Boer meldt dat de Leekster Tourist Information bij de lus van de parkeerplaats achter het Theehuis een zeer fraai met mozaïek bekleed bankstel gaat plaatsen.

Het agendapunt financiën leidt altijd wel tot enkele kritische vragen. Dit jaar waren het de hoge kosten van de barbeque en de wat lagere inkomsten uit de pacht. Het bestuur erkent dat de de barbeque uit de hand was gelopen. Er waren veel meer mensen gekomen dan zich hadden opgegeven en er was verzuimd om met consumptiebonnen te werken. Wel mooi natuurlijk dat de barbeque zo’n succes is geweest. De pacht-inkomsten moeten meebewegen met de bedrijfsresultaten van het Theehuis. Anne Jelle Schilstra, die zo’n 8 jaar geleden het contract heeft opgesteld, legt uit dat we toenertijds op het hoogtepunt van de economie zaten en dachten dat alles alleen maar beter zou worden. Dat is achteraf vrij naief. Wederom kwam het financieel mandaat van het bestuur aan de orde. Tot hoe ver mogen ze gaan zonder ledenraadpleging. 

De kandidaat bestuursleden Ingrid Duiker, Petra de Bruin en Jos Leber werden met applaus het bestuur in geloodst en met een bloemmetje, een bedankwoordje en een bon werd afscheid genomen van Bert de Boer en Henk Smits.

In de rondvraag stelt Robert Sikkenk de drukte op de Pasop aan de orde. Dit zal volgens hem toenemen met een transferium en het uitstellen van een ontsluitingsweg vanuit Zuidhorn. Een tiental handen gaan omhoog als de voorzitter vraagt wie van de aanwonenden dit als echt probleem ziet. Robert richt een werkgroep op en we gaan hier veel van horen.

Geert is befaamd om zijn strakke hand in het leiden van vergaderingen. Bestuursvergadering duren naar verluid nooit langer dan een uurtje. Toch kon hij niet voorkomen dat we tweeeneenhalf uur bij elkaar hebben gezeten. De redactie denkt niet dat mensen dat als straf hebben ervaren.