Lustrumfeest Dorpsvereniging Midwolde

p opening Theehuis

35 jaar geleden hebben een aantal vrijwilligers in Midwolde zich hard gemaakt voor het verwerven van het Theehuis als het “Dorpshuis” van Midwolde. Op zaterdag 13 september 2014 willen we hierbij stilstaan.

Met veel inzet, enthousiasme en een financiële bijdrage van de gemeente Leek is het indertijd gelukt om het pand in eigendom te krijgen. Maar daarmee was de kous niet af.

Het Theehuis verkeerde in een slechte staat en moest volledig gerenoveerd worden. Dit is door de bewoners van Midwolde grotendeels zelfstandig en vrijwillig gedaan.

Nadat het Theehuis in de basis gereed was, hebben verschillende mensen getracht het Theehuis rendabel te maken.

Dit is een roerige geschiedenis geweest met veel persoonlijke inzet en daarmee natuurlijk ook veel emoties omdat de te volgen richting met het Theehuis en het Dorpsbestuur niet altijd eenduidig was voor iedereen.

Wij hebben dit vastgelegd in een boekje, 35 jaar historie DV Midwolde. Veel vrijwilligers van het eerste uur zijn nog woonachtig in het dorp.  We combineren dit met de jaarlijkse barbecue van het dorp.

We willen je ook verzoeken een opgave te doen van eventuele deelname, vóór maandag 8 september 2014!

Op de Jubileum pagina is een on-line aanmeldformulier aanwezig.

Tot zaterdag 13 september 2014. Bestuur Dorpsvereniging Midwolde.