MIDWOLDE WIL MEER DOEN VOOR HET KLIMAAT !

Op 14 maart 2017 bij Gasterij Inkies, tijdens de energie-inspiratie avond zit de  volle zaal ademloos 3 kwartier lang gekluisterd aan de beelden en geluiden van Milan en Patrick van der Meulen. De klimaatambassadeurs laten met harde feiten zien hoe klimaatverandering ook bij ons steeds duidelijker voelbaar wordt. Ieder jaar worden records gebroken van windkracht en windhozen, regengordijnen die plots als bakken water uit de lucht vallen, overstromingen van straten en huizen, elk jaar hetere zomers en drogere grond.

In andere delen van de wereld zoals Pakistan, Sudan en Syrië komen massale vluchtelingenstromen op gang omdat ze net zoals jij en ik, op eigen geboortegrond in een verwoestijnde thuishaven geen schijn van overlevingskans meer hebben zonder water. Fijntjes leggen de broers uit hoe broeikasgassen ervoor zorgen dat overtollige warmte geabsorbeerd wordt door de zee. Op de oceaanbodem ontwikkelt zich een steeds warmere, onzichtbare golfstroom die orkanen, tsunami’s en extreme droogte aanjaagt. Daarom hebben 195 landen in 2016 in Parijs het Klimaatakkoord getekend, het doel is in 2050 naar 80% minder CO2-uitstoot.

Het goede nieuws is dat duurzame energiebronnen zoals wind, zon en biomassa wereldwijd in razend snel tempo en in een hele stijle curve groeien. Dat zien we ook in het Noorden, meer dan 70 energiecoöperaties maken zicht sterk voor het klimaat. We zien indrukwekkende voorbeelden van energiebesparing, energie-opwek met wind, zon en aardwarmte tot en met energieleverende huizen, fossielvrije steden, waterstof en elektrische auto’s en energieneutrale dorpen.

Conclusie:

 1. De effecten van Klimaatverandering door CO2-uitstoot zijn schokkend
 2. Burgers zijn voor 18% verantwoordelijk, de rest wordt veroorzaakt door industrie
 3. Wij hebben als burger voor 81% impact via ons koopgedrag (producten uit het seizoen, streek, vlees-arm en uit eigen regio)
 4. Nederland is op Malta na, op de milieuladder,het slechtste jongetje van de klas.

Richard Ton vertelt over een gezamenlijk initiatief met 150 zonnepanelen op een boerendak in Langelo. Je wordt eigenaar van het aantal zonnepanelen dat je wilt hebben. Het voordeel van deze zogenaamde Postcoderoos-regeling is dat je niet de lasten maar wel de lusten draagt namelijk een lagere energierekening en een gegarandeerd rendement op je investering die je binnen 9 jaar terugverdiend. Een zonnepaneel kost ongeveer 300 Euro. Kijk voor meer informatie op: www.noordseveld.nl

Tijdens de pauze is er genoeg gespreksstof, koffie met cake en koek en er is gelegenheid om het vragenformulier in te vullen.

 

 

Na de pauze bijt Jaap Hoeksema de spits af met de beweging die Noordelijk Lokaal Duurzaam heet. Dit is ontstaan uit Grunneger Power, De Amelander Energie Coöperatie en de Drentse Koepel Energie Initiatieven (de KEI). Inmiddels hebben zijn er ruim 3000 inwoners aangesloten die allemaal duurzame energie inkopen, opwekken of terug leveren aan Noordelijk Lokaal Duurzaam, via hun eigen energiecoöperatie. ‘Het doel van Noordelijk Lokaal Duurzaam, vertelt Jaap, is ons zelf overbodig maken. De kracht van onze coöperatie zonder winstoogmerk zit ‘m erin dat alle revenuen terugvloeien naar de lokale energiecoöperaties om te herinvesteren in duurzame energie of maatschappelijk verantwoorde sociale projecten in het eigen dorp. Risico’s zijn er niet, ons eigen energiebedrijf is aangesloten bij de Autoriteit Consument en Markt.’ Meer info: www.noordelijklokaalduurzaam.nl

De volgende spreker is Erik van den Berg. Hij leidt ons door het woud van asbestregel- en wetgeving en concludeert dat er op dit moment een landelijke subsidie op asbest is van 4,50 Euro per vierkante meter. Je moet dit wel op tijd aanvragen, het liefst in het begin van het jaar zoals nu. Als we als dorp(en) voor een gezamenlijke asbestverwijdering gaan kan er op de kosten worden bespaard. Erik adviseert ons dit zeker te doen. Daarnaast is de tijd rijp om de gemeente en provincie te betrekken bij een ‘asbest eraf en zon erop’ project. Als je als dorp, buurt of regio laat zien hoeveel Kwh duurzame energie dit oplevert, dan kan de overheid niet anders dan over de brug komen en dit soort initiatieven ondersteunen. Immers de Klimaatdoelstelling is waar lokale overheden op worden afgerekend. Waar zij alleen geen zicht op hebben zijn de concrete kansen van milieuopbrengst.

Timo Spijkerboer is de volgende spreker en vertelt het pure en eerlijke verhaal van vier jongens, die tijdens hun studie in Delft besluiten om zelf een mini-windmolen met houten wieken in Groningen te bouwen. In een schuur van de ouders van een van hen in Overschild, ontwikkelen ze de rendabele EAZ-miniwindmolen waarvan er ruim 30 zijn geplaatst in de Provincie Groningen en 70 in de pijplijn zitten die allemaal nog dit jaar worden geplaatst. Het concept is eenvoudig, toekomstbestendig en past fraai in het landschap. We mogen zo’n wiek van Drents hout bekijken en voelen. Het maatschappelijk verantwoorde bedrijf heeft zich vorig jaar gevestigd in Foxhol en biedt nu werkgelegenheid voor 16 mensen.

 

 

De avond wordt afgesloten met het verhaal van Kees Hummelen over de ECO Zonnewal in Oostwold. Oostwold is dit jaar uitverkozen tot 1 van de 6 energieneutrale dorpen in de Provincie Groningen. Zij krijgen daarbij ondersteuning van o.a. de Provincie. Het bijzondere van de Zonnewal is dat die multifunctioneel is. Je kunt er paardrijden, (een natuur)wandeling maken, hardlopen, bloemen plukken, picknicken, natuureducatie opsnuiven en er komen nog steeds nieuwe functies bij. Ondertussen verdwijnt de geluidsoverlast van de steeds drukker wordende snelweg als sneeuw voor de zon, er ontstaat er een fraaie horizon en het dorp wekt meer energie op dan het nodig heeft.

We zijn aan het einde van een boeiende en succesvolle avond gekomen. De avond-voorzitter, Henny van der Windt, vat de avond samen en benadrukt dat wij zoals we hier zitten de verandering zijn. Niet de politiek, niet de instanties maar gewoon jij en ik, de zzp-er en de ondernemer, boeren en buitenlui, oudere jongeren en de jeugd, want zij hebben de toekomst. Voor en door ons kunnen wij die toekomst voor de komende generaties op een ander spoor zetten. En dat doen we, Midwolde zegt ja tegen groene energie inkopen, LED-verlichting, collectieve Zonne-daken en Mini-windmolens, energie besparen, zonneboilers en warmtepompen.

En we zien nu al uit naar een volgende avond of ……een uitje……naar Ameland?

De voorlopige resultaten van de vragenlijst laat het volgende zien:

Van de Midwoldenaren zijn geïnteresseerd:

 • 8    in collectief project zonnepanelen zoals NoordseVeld
 • 12  in LED-pakket
 • 8 in lidmaatschap Noordelijk Lokaal Duurzaam
 • 5 in asbestverwijdering
 • 9 in een collectieve windmolen
 • 8 in miniwindmolens
 • 3 in een energiescan
 • 2 in collectieve inkoop van isolatie dak/gevel/vloer
 • 4/4 in collectief inkopen zonnepanelen boilers en/of warmtepompen
 • 8 in extra informatie, waarvan 6 in energieopslag
 • 5 willen naar Ameland, 1 ervan wil ook naar Samso en Lathen

DuurZSaam Actief gaat een plan maken, mogelijk worden er verschillende groepjes samengesteld; denk aan postcoderoos zonnedak, collectieve miniwindmolen en/of een asbest-groep. Aansluiting bij Lettelbert wordt verkend.

Zijn er dorpsbewoners die niet op de klimaat – energieavond aanwezig waren maar toch belangstelling hebben voor bovengenoemde onderwerpen kunnen zich aansluiten. Stuur een mail naar c.a.m.mulder@me.com.

Met z’n allen gaan we aan de slag met duurzame energiebronnen en ons klimaat!

Namens DuurZSaam Actief, Ada, Anne, Alina, Lia, Trijnie en Mieke