d’Olle Tuun

d’Olle Tuun bevindt zich aan de Hoofdstraat in Midwolde tegenover huisnummer 119.

de Olle Tuun te Midwolde

De tekst op het bordje.

de Olle Tuun te Midwolde-tekst

d’Olle Tuun

Dit terrein staat bekend als de d’ Olle Tuun. Reeds voor 1832 stond hier een huisje, waar landarbeiders, een timmerman en een smid hebben gewoond. De laatste eigenaar was Berend Dijk, zonder beroep, wonende te Haren. Hij liet de woning slopen in 1925.
Nadat zijn vrouw Elisabeth Cornelia Weering ook overleden was, werden hun eigendommen in 1967 ondergebracht in de Stichting Dijk-Weering Fonds.
Deze stichting heeft het terrein als een pleisterplaats voor dorpsbewoners en passanten ter beschikking gesteld aan de dorpsvereniging Midwolde-Pasop.