Sporen van bewoning in de omgeving van Midwolde dateren uit de tijd van de Hunnebedbouwers (1500-1000 voor Christus). De kerk dateert uit de 12e eeuw. In 1525 vestigde jonker Wigbold van Ewsum zich in Midwolde en stichtte de borg Nienoord.  De achtereenvolgende bewoners van de borg hebben de geschiedenis van Midwolde bepaald. Lees hiervoor ook de canon van Midwolde.

De kerk, het Theehuis en de boerderij op Hoofdstraat 124 zijn Rijksmonument. Maar de moderne geschiedenis tekent zich ook af in de Weem tegenover de kerk, het garagebedrijf en de lagere school met hierin een muurschildering van het kunstenaarscollectief De Ploeg.

Tot ver in de 19e eeuw vonden de meeste bewoners hun bestaan in de landbouw en veefokkerij of verdienden hun brood als dagloner. Volgens het schoolmeesterverslag waren zij gastvrij, eerlijk maar ook stijfhoofdig, geldgierig en niet zeer beschaafd.

Midwolde van boven

Het hedendaags Midwolde is een levend dorp met agrarisch karakter: 5 melkveehouderijen, 2 veehandelaren, een dierenarts, maar er is ook een bakker, een garagebedrijf en een gasterij. Veel voormalige boerderijtjes zijn opgeknapt en bewoond als ruime burgerwoning. Er zijn veel kleine ondernemingen: van klussenbedrijven tot mergers & aquisitions. De bewoners van nu zijn nog steeds gastvrij, eerlijk en soms ook nog stijfhoofdig. Wat betreft beschaving is er in de afgelopen twee eeuwen wel enige vooruitgang geboekt.

De actieve dorpsvereniging biedt veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zie hiervoor ook de veelzijdige activiteiten die worden georganiseerd.

Midwzomer rommelmarkt op schoolplein