Op Dinsdag 30 april 2013 om 13.00 uur kwam de burgemeester van Leek, Berend Hoekstra, het dan al gegraven gat met daarin de dan al geplaatste Koningslinde dichtscheppen in het bijzijn van ruim 20 inwoners van Midwolde.

Eind april, enkele dagen voor de eerste Koningsdag in 2014 is de Koningsplek gereed. De banken zijn geplaatst, gras gezaaid, een verharding van kleischelpen is aangebracht voor de bank.

In april 2014 is begonnen met het verder inrichten van de Koningsplek. De Dijk Weering Stichting, de Gemeente Leek en inwoners van Midwolde hebben gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken om rondom de Koningslinde een waardig parkje aan te leggen. Lees meer…

Op de dag van de troonswisseling is in alle dorpen van de Gemeente Leek een Koningslinde geplant ter ere van het nieuwe Koningspaar, zo ook in Midwolde.

De locatie is achter de bushalte tegenover Garage Nienhuis. Na het dichtscheppen van het gat was het tijd om te toasten op onze nieuwe koning en koningin.

Ook RTV Noord Externe referentie was hierbij ook aanwezig en aanwezig en maakte een levendig verslag.

Wat is een Koningslinde Externe referentie?


Midwolde heeft twee koninklijk onderscheiden inwoners onder zich, te weten:

– Bert en Gerda Boekhold. In 2008 werden zei op basis van vrijwillige diensten onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau Externe referentie